Політика НААУ щодо заходів, які забезпечують дотримування зобов’язань органу з сертифікації/інспектування, що виникають у результаті його дій та/або діяльності

(ЗД-08.03.13, редакція 07 від 26.12.2018)

(Схвалено та рекомендовано до застосування рішенням Ради з акредитації НААУ від 21.12.2018)

1. З метою забезпечення однозначного тлумачення та реалізації органами з сертифікації/інспектування  (далі - Орган)  вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2014, п. 5.1.4, ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2015, п. 5.3.1, ДСТУ EN ISO/IEC 17024:2014, п. 4.4, ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014, п. 4.3.1, встановити, що Орган разом із заявкою на акредитацію повинен надавати копію документа, яким гарантує можливість відшкодування у встановленому законодавством порядку фізичним чи юридичним особам збитків, заподіяних внаслідок його дій та/або діяльності як Органу.

Таким підтвердженням може бути:

  • договір страхування відповідальності за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам внаслідок діяльності Органу;
  • гарантія держави. Орган визначає суму відшкодування, що відповідає визначеним ризикам, які виникають через його діяльність з оцінки відповідності, із залученням зацікавлених сторін (наприклад, власник схеми, замовники послуг Органу тощо) та страхової компанії.

2. Строк дії даної політики не обмежується.

3. Перегляд політики – у разі потреби.