Політика НААУ щодо заходів, які забезпечують дотримування зобов’язань органу з сертифікації/інспектування, що виникають у результаті його дій та/або діяльності

 (ЗД-08.03.13, редакція 05)

1. З метою забезпечення однозначного тлумачення та реалізації органами з сертифікації/інспектування (далі – Орган) вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2014, п. 5.1.4, ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2015, п. 5.3.1, ДСТУ EN ISO/IEC 17024:2014, п. 4.4, ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014, п. 4.3.1, встановити, що Орган разом із заявкою на акредитацію повинен надавати копію документа, яким гарантується можливість відшкодування у встановленому законодавством порядку фізичним чи юридичним особам збитків, заподіяних внаслідок його дій та/або діяльності як органу з сертифікації.

Таким підтвердженням може бути:
- страховий поліс;
- резервний (страховий) фонд, встановлений відповідно до статті 87 Господарського кодексу України;
- гарантія держави.

Орган визначає суму відшкодування, що відповідає визначеним ризикам, які виникають через його діяльність з оцінки відповідності, із залученням зацікавлених сторін (наприклад, власник схеми, замовники  послуг Органу тощо) та/або страхової компанії.

2. Строк дії даної політики не обмежується.

3. Перегляд політики – у разі потреби.