Політика НААУ щодо забезпечування органами з оцінки відповідності залучення до субпідрядних робіт тільки компетентних субпідрядних організацій

(ЗД-08.03.14, редакція 05 від 20.04.2017)

(Схвалено та рекомендовано до застосування рішенням Ради з акредитації НААУ від 11.04.2017 року)

1. Орган з оцінки відповідності (ООВ) може передавати за субпідрядом частину своєї діяльності з оцінювання тільки тим субпідрядним організаціям, які є компетентними для виконання визначених ООВ субпідрядних робіт. ООВ може залучати до субпідрядних робіт тільки ті субпідрядні організації, компетентність яких підтверджено:

а) на міжнародному рівні відповідно до міжнародних договорів, до яких приєдналася Україна;

б) атестатами про акредитацію відповідно до вимог:

– ДСТУ ISO/IEC 17025 (ISO/IEC 17025) – випробовування та калібрування;

– ДСТУ EN ISO/IEC 17020 (ISO/IEC 17020) – інспектування;

– ДСТУ EN ISO/IEC 17065 (ISO/IEC 17065) – сертифікація продукції, послуг та процесів;

– ДСТУ EN ISO/IEC 17024 (ISO/IEC 17024) – сертифікація персоналу;

– ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1 (ISO/IEC 17021-1) – сертифікація систем управління;

в) для неакредитованих ООВ - рішенням регулятора (для відповідної регульованої сфери) або власника схеми (для нерегульованої сфери) про можливість залучення таких ООВ до оцінювання відповідності на субпідрядних засадах.

2. Строк дії політики не встановлюється.

3. Перегляд політики – у разі потреби.