Політика НААУ щодо використання національного знаку акредитації та посилання на акредитацію

ЗД-15.00.03, редакція 03 від 26.12.2018

(Схвалено та рекомендовано до застосування рішенням Ради з акредитації НААУ від 21.12.2018)

1. Будь-який орган з оцінки відповідності (далі – ООВ), акредитований НААУ, з метою ідентифікації свого статусу акредитованого ООВ має право використовувати національний знак акредитації або посилатися на акредитацію НААУ.

Під час використання національного знака акредитації та посилання на акредитацію ООВ повинен дотримуватись вимог “Правил застосування національного знака акредитації” (наказ Мінекономіки від 21.11.2002 р. № 339, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.11.2002 за № 924/7212) та інструкції НААУ “Порядок використання національного знака акредитації та посилання на акредитацію” (ІН-15.08.02).

2. У разі неправомірного використання національного знака акредитації або посилання на акредитацію, НААУ вживатиме відповідних заходів згідно з чинним законодавством та Угодами з ООВ.

3. Строк дії політики не обмежується.

4. Перегляд політики – у разі потреби.