Політика НААУ щодо спостереження за оцінюванням, що проводять органи з оцінки відповідності відповідно до заявленої сфери акредитації

(ЗД-08.03.08:ред. 07 схвалено та рекомендовано до застосування рішенням Ради з акредитації 24 грудня 2015 року)

1 НААУ здійснює спостереження за оцінюванням, що проводить орган з оцінки відповідності (далі – ООВ) відповідно до заявленої сфери акредитації (далі – спостереження), у відповідності з вимогами ISO/IEC 17011:2004.

2   Результати спостереження є необхідною інформацією для прийняття рішення щодо надання акредитації, підтвердження її дії чи розширення сфери акредитації.

3  Спостереження здійснюється при первинній акредитації, моніторингу за відповідністю ООВ вимогам акредитації та розширенні сфери вже наданої акредитації для наступних ООВ:

а) органи з сертифікації систем менеджменту (управління);

б) органи з сертифікації персоналу;

в) органи різного типу, що здійснюють інспектування (органи з інспектування);

г) органи з сертифікації продукції.

4  Строк дії даної політики не обмежується.

5.  Перегляд політики – у разі потреби.