Політика НААУ щодо роботи з запереченнями заявниками складу групи аудиторів з акредитації

 (ЗД-08.00.15:ред. 04 схвалено та рекомендовано до застосування рішенням Ради з акредитації НААУ від 24 грудня 2015 року)

1. З метою забезпечення неупередженості у роботі з акредитації заявник має право заперечувати призначення будь-якого аудитора та/або експерта до складу групи аудиторів з акредитації, що прийматиме участь в оцінюванні органу з оцінки відповідності-заявника. У разі заперечення заявник повинен надати до НААУ обґрунтування в письмовій формі.

НААУ повинне розглянути надані обґрунтування.

У разі, коли обґрунтування приймається, процес формування групи повторюється. У разі неприйняття заперечення НААУ повинне поінформувати про це заявника з обґрунтуванням позиції НААУ.

2. Строк дії цієї політики не обмежується.

3. Перегляд політики – у разі потреби.