Політика НААУ щодо моніторингу шляхом здійснення нагляду та позачергової оцінки за діяльністю акредитованих НААУ органів з оцінки відповідності

(ЗД-08.00.16, ред. 08 від 27.12.2019)

(Схвалено та рекомендовано до застосування шляхом електронного голосування
членів Ради з акредитації від 27.12.2019)
 

 1. В період дії атестата про акредитацію органу з оцінки відповідності (далі – ООВ) НААУ виконує планові оцінки на місці з метою проведення моніторингу шляхом здійснення нагляду за ООВ для забезпечення того, що діяльність з оцінки відповідності, визначена у сфері акредитації ООВ для відповідних місць розташування, проходить оцінку протягом циклу акредитації.

2. Починаючи з 1 січня 2020 року НААУ виконує планові оцінки на місці з метою проведення моніторингу шляхом здійснення нагляду за акредитованими ООВ наступним чином:
-       під час першого циклу акредитації перша оцінка на місці проводиться через 12 місяців після дати початку дії атестата про акредитацію, друга та третя оцінки на місці – через 16 місяців після запланованої дати проведення попередньої оцінки на місці;
-       для ООВ, що протягом п’яти останніх років продемонстрували сталу роботу без призупинень, а також за умови виконання ‎заходів, передбачених Програмою наглядання та наступного оцінювання, та дотримання термінів проведення чергових наглядів відповідно до графіків їх проведення, під час другого та наступних циклів акредитації перша оцінка на місці проводиться через 18 місяців після дати початку дії атестата про акредитацію, друга оцінка на місці – через 20 місяців після запланованої дати проведення попередньої оцінки на місці;
-       для ООВ, чия діяльність протягом п’яти останніх років призупинялась або здійснювалась з грубими порушеннями вимог акредитації та чинного законодавства в області акредитації, під час наступного циклу акредитації оцінка на місці проводиться через 12 місяців після дати початку дії атестата про акредитацію, друга та третя оцінки на місці – через 16 місяців після запланованої дати проведення попередньої оцінки на місці.

3. З метою впровадження цієї Політики НААУ встановлює перехідний період:
-       нові умови проведення планових оцінок на місці протягом циклу акредитації починають діяти відразу для ООВ, що отримують атестат про акредитацію (первинна та повторна акредитація) та для них починається новий цикл акредитації;
-       для акредитованих ООВ, що вже отримали атестат про акредитацію та ще не пройшли першу оцінку на місці, розробляється нова Програма щодо нагляду та повторної оцінки на цикл акредитації з урахуванням нових умов проведення планових оцінок на місці протягом циклу акредитації;
-       для акредитованих ООВ, що пройшли першу оцінку на місці під час поточного циклу акредитації, розробляється нова Програма щодо нагляду та повторної оцінки на цикл акредитації з урахуванням нових умов проведення планових оцінок на місці протягом циклу акредитації;
-       для інших акредитованих ООВ, що не відповідають вище перерахованим умовам, нові умови проведення запланованих оцінок на місці протягом циклу акредитації будуть діяти для наступного циклу акредитації.

4. Якщо ООВ не виконує умови Генеральної Угоди, не дотримуючись періодичності моніторингу шляхом здійснення відповідно до цієї Політики (не підписує документи щодо проведення робіт з акредитації, або не укладає своєчасно договори на виконання робіт, пов’язаних з моніторингом шляхом нагляду, або не сплачує НААУ всі витрати, пов’язані з проведенням таких робіт тощо), наслідком чого є не проведення оцінки на місці ООВ протягом двох років, НААУ тимчасово зупиняє дію атестата про акредитацію даного ООВ. В такому випадку рішення щодо поновлення дії атестата про акредитацію приймається тільки після проведення оцінки ООВ на місці.

5. НААУ може проводити планову оцінку на місці на один місяць раніше або на один місяць пізніше терміну, запланованого відповідно до цієї Політики.

6. НААУ має право проводити позачергові оцінки ООВ на місці:
-       у разі звернень до НААУ центральних органів виконавчої влади;
-       за вимогою державних контролюючих та правоохоронних органів стосовно перевірки діяльності акредитованих ООВ, щодо яких встановлено факти чи наявна інформація про вчинення грубих порушень чинного законодавства в області акредитації;
-       у разі звернень та скарг, поданих у встановлених законодавством випадках, що стосуються грубих порушень в області акредитації в діяльності ООВ, акредитованих НААУ;
-       після відновлення акредитації ООВ, зупинка якої тривала понад три календарних місяці та запроваджувалася на підставі відповідного рішення суду, центрального органу виконавчої влади (у межах його компетенції), державних контролюючих та правоохоронних органів, власника/ керівника ООВ.

7. Строк дії Політики не обмежується.

8. Перегляд Політики – у разі потреби.