Політика НААУ щодо гарантування органами з сертифікації продукції компетентності субпідрядних організацій

(ЗД-08.03.14: ред 04 схвалено та рекомендовано до застосування рішенням Ради з акредитації НААУ від 24.12.2015 року)

1.  Орган з сертифікації повинен гарантувати компетентність субпідрядника. З метою реалізації органами, які керують системами сертифікації продукції, вимог п.6.2.2 ISO/IEC 17065:2012 встановити, що гарантуванням компетентності субпідрядних організацій може бути офіційне підтвердження відповідності субпідрядника вимогам стандартів, що стосуються:

- випробування (атестат акредитації на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025 (ISO/IEC 17025));

- інспектування (атестат акредитації на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17020 (ISO/IEC 17020));

- оцінювання системи управління якістю (атестат акредитації на відповідність вимогам ISO/IEC 17021).

2.  Строк дії політики не встановлюється.

3.  Перегляд політики – у разі потреби.