Підписання Угоди про взаємодію Міністерства надзвичайних ситуацій України та Національного агенства з акредитації України

25 лютого 2011 року Національне агентство з акредитації України підписало Угоду про взаємодію з Міністерством надзвичайних ситуацій України. Метою Угоди є обмін інформаційними матеріалами, взаємодопомога щодо впровадження гармонізованих стандартів та акредитації органів з оцінки відповідності.

Угода передбачає:

  •  координацію діяльності щодо забезпечення єдиної технічної політики з акредитації ООВ у сфері цивільного захисту, рятувальної справи та пожежної безпеки;
  • взаємодію щодо забезпечення виконання акредитованими ООВ вимог законодавчих актів у сфері цивільного захисту, рятувальної справи та пожежної безпеки;
  • взаємодію із центральними органами виконавчої влади, на які покладено функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності, стосовно підготовки законопроектів та внесення змін до існуючих законодавчих актів у сфері акредитації ООВ;
  • обмін необхідною інформацією щодо діяльності акредитованих ООВ;
  • запрошення представників іншої сторони на наради, семінари та конференції для участі у обговоренні питань, пов’язаних з акредитацією;
  • взаємодію із національними органами інших держав та міжнародними організаціями з питань акредитації ООВ у сфері цивільного захисту, рятувальної справи та пожежної безпеки.