Перехід до ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 14001:2015

15 вересня 2015 року було опубліковано нові версії стандартів ISO 9001:2015 та ISO 14001:2015, а 1 січня 2016 року – національні стандарти  ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 14001:2015.

З метою надання роз’яснення органам з сертифікації систем менеджменту, що бажають перейти на акредитовану сертифікацію відповідно до нових стандартів   версій   стандартів   НААУ  розробило  Інформаційний   документ ІД-08.16.01 «Перехід до нових версій стандартів ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015) та ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015)».