П’ятнадцять років Національному агентству з акредитації України

14 липня 2017 року, Національне агентство з акредитації України (НААУ) відзначило 15-ту річницю початку своєї діяльності. У Великій конференц-залі Національної академії наук України за адресою м. Київ, вул. Володимирська 55 відбулася науково-практична конференція «Акредитація – шлях до довіри та якості».

 

НААУ є єдиним органом з акредитації України та забезпечує сприяння розвитку торгівлі між Україною, ЄС та усім світом. НААУ є державною організацією, яка провадить некомерційну господарську діяльність, та здійснює свою діяльність, базуючись на принципах, визначених Законом України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності».

Відповідно до статті 56 Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС, Україна вживає всіх необхідних заходів з метою досягнення відповідності з технічними регламентами ЄС та системами стандартизації, метрології та, зокрема, акредитації.

У своїй діяльності НААУ також враховує положення Регламенту (ЄС) N 765/2008 Європейського Парламенту та Ради, що встановлює вимоги для акредитації та нагляду за ринком щодо реалізації продукції.

Стратегічними цілями НААУ є:

- підвищення конкурентоспроможності продукції українських виробників за рахунок використання міжнародних та європейських стандартів, скорочення термінів та зниження витрат завдяки відсутності потреби у повторному проведенні робіт із підтвердження відповідності;

- створення більш сприятливих умов для добросовісної конкуренції товарів і послуг на внутрішньому ринку;

- продовження процесу гармонізації українського законодавства у сфері акредитації з вимогами директив ЄС з метою підписання Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (Угода АССА) між ЄС та Україною, що сприятиме усуненню технічних бар’єрів у торгівлі, визнання системи технічного регулювання, спрощення доступу вітчизняної продукції на зовнішні ринки, інтеграції України до світового співтовариства.

 

Як відомо, акредитація є визнаним у всьому світі інструментом, що сприяє усуненню технічних бар’єрів у торгівлі, і є однією із основних запорук розвитку рівня економіки держави. При ефективному використанні, акредитація грає важливу роль у світовій торгівлі, сприяючи інноваціям та використанню технологій, захисту споживачів та навколишнього середовища.

На сьогодні, діяльність НААУ з акредитації органів з оцінки відповідності офіційно визнано як в ЄС (Європейською кооперацією з акредитації – ЕА), так і на міжнародному рівні (Міжнародною кооперацією з акредитації лабораторій – ILAC та Міжнародним форумом з акредитації – IAF). Таким чином, НААУ, в межах своєї компетенції, виконало положення Угоди про Асоціацію.

У конференції прийняли участь внутрішній та зовнішній персонал НААУ, керівники НААУ попередніх років, представники акредитованих органів з оцінки відповідності та представники громадських організацій у сфері акредитації.

Конференцію також відвідали: народний депутат України, Голова підкомітету з питань підприємництва та технічного регулювання Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва Кривошея Генадій Григорович, заступник директора Департаменту технічного регулювання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Попруга Юрій Миколайович, голова Ради з акредитації НААУ Тихоненко Валентин Васильович, голова Технічного комітету з акредитації Коротков Борис Володимирович, голова атестаційної комісії персоналу з акредитації Бондаренко Юрій Купріянович. 

На конференції було зроблено наукові доповіді щодо історії, сучасного стану та перспектив розвитку національної системи акредитації та її зв’язку із спорідненими галузями в рамках національної системи інфраструктури якості України.

За зразкове виконання службових обов’язків та суттєвий внесок у розвиток національної системи акредитації України, ряд теперішніх та колишніх співробітників НААУ, а також осіб, залучених до діяльності з акредитації в рамках Ради з акредитації та комітетів, було нагороджено подяками та грамотами від Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, пам’ятними нагрудними знаками з нагоди 15-тої річниці НААУ і подяками Голови НААУ.

У ході конференції доповідачі неодноразово згадували досягнення НААУ, які забезпечили виконання Україною своїх зобов’язань у частині гармонізації систем акредитації України та ЄС, зазначених в Угоді про Асоціацію. Також було відзначено суттєве зростання довіри до діяльності українських органів з оцінки відповідності на європейському та міжнародному рівнях.