Особливості застосування окремих вимог ДСТУ ISO/IEC 17025 під час акредитації калібрувальних лабораторій

(ЗД-08.02.25, ред.02 від 27.12.2019)

1. На момент здійснення оцінювання з боку НААУ з метою акредитації на відповідність  вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025  калібрувальна лабораторія повинна мати впроваджену систему управління відповідно до вимог цього Стандарту. Лабораторія повинна документально оформити свої політики, системи, програми, процедури, методики та інструкції в обсязі, необхідному для забезпечення достовірності результатів калібрування та постійно застосовувати їх у роботі.

2. Доказами компетентності персоналу, що здійснює калібрування засобів вимірювальної техніки, оцінює результати та оформлює свідоцтва про калібрування є наявність фахової освіти та досвіду роботи у сфері метрології, документів, що підтверджують його повноваження та компетенцію, практична демонстрація набутих вмінь і навичок фахівцем під час здійснення оцінювання.

3. Лабораторія повинна мати еталонну базу, допоміжні засоби вимірювальної техніки та устаткування, які необхідні для проведення калібрування у визначеній сфері акредитації.

4. Лабораторія повинна мати та застосовувати процедуру оцінювання невизначеності вимірювання під час проведення калібрування для всіх типів засобів вимірювальної техніки згідно її сфери акредитації. Свідоцтва про калібрування, що видають ці лабораторії, повинні містити результати проведеного калібрування із зазначенням невизначеності.

5. Лабораторія повинна надати докази простежуваності своїх власних еталонів та вимірювальних приладів до державних еталонів України або національних еталонів метрологічних інститутів інших країн. Свідоцтва про калібрування робочих еталонів лабораторій повинні містити інформацію щодо невизначеностей вимірювання та простежуваність до відповідних еталонів.

6. Лабораторії повинні мати затверджені процедури, та методики калібрування, а також програми калібрування власних робочих еталонів, допоміжних засобів вимірювальної техніки та випробувального обладнання.

7. Лабораторії повинні мати документальне підтвердження оцінки придатності методик калібрування. Дані щодо оцінки придатності методик повинні актуалізуватися з установленою періодичністю.

8. Керівник групи аудиторів з акредитації повинен при формуванні програми оцінки на місці враховувати ризики, пов’язані з діяльністю, місцем і персоналом, та забезпечувати репрезентативність вибірки відповідно до сфери акредитації.

9. Для забезпечення репрезентативності вибірки під час оцінки на місці керівник групи аудиторів з акредитації повинен планувати проведення спостереження з боку НААУ та вивчення даних первинних вимірювань при калібруванні не менше 3 при кількості проведених робіт (виданих свідоцтв про калібрування) від 3 до 10; не менше 5 , але не менше 3 за кожним підвидом (видом) калібрування при кількості проведених робіт (виданих свідоцтв про калібрування) від 11 до 100;  не менше 3 за кожним підвидом (видом) калібрування при кількості проведених робіт (виданих свідоцтв про калібрування) від 101 з забезпеченням пропорційності кількості проведених робіт.

10. Керівник групи аудиторів з акредитації повинен включати до плану оцінки на місці спостереження за калібруванням на місці проведення робіт з калібрування (зокрема, на території замовника ООВ) відповідно до видів вимірювання, включених до сфери акредитації. Для цього необхідно застосовувати відповідні методи оцінки ООВ з боку НААУ, наведені в розділі 8.2.3 НУ.

11. Під час оцінки на місці члени групи аудиторів повинні фіксувати у вигляді невідповідності грубі порушення правильності проведення робіт з калібрування з боку персоналу ООВ (некоректне поводження з еталонами, устаткування, порядку проведення вимірювань, незабезпечення умов тощо).