Оновлено склад Ради з акредитації Національного агентства з акредитації України

Наказом Міністра економічного розвитку і торгівлі України внесено зміни до складу Ради з акредитації НААУ та затверджено її оновлений склад. Рада з акредитації є дорадчо-наглядовим органом  НААУ та формується з представників центральних органів виконавчої влади, акредитованих органів з оцінки відповідності, наукових установ, союзів (спілок, асоціацій), суб’єктів господарювання, громадських організацій. Основними функціями Ради з акредитації є: - розроблення рекомендацій щодо формування політики в сфері акредитації та нагляд за її проведенням; - нагляд за  здійсненням  акредитації  відповідно до принципів, норм та вимог, встановлених цим Законом, іншими нормативно-правовими актами, стандартами та іншими документами з питань  акредитації; - надання рекомендацій щодо порядку здійснення акредитації та проведення моніторингу, щодо розгляду апеляцій і визначення розмірів оплати робіт з акредитації та моніторингу; - погодження кваліфікаційних вимог, порядку та правил атестації персоналу з акредитації, складу атестаційної комісії персоналу з акредитації; - затвердження та увільнення членів комісії з апеляцій; - погодження положення про комісію з апеляцій та змін до нього; - підготовка пропозицій стосовно нагляду за здійсненням акредитації та організаційно-фінансовою діяльністю національного органу України з акредитації; - прийняття рекомендацій щодо укладення договорів про співробітництво та взаємне визнання акредитації органів з оцінки відповідності; - розгляд  щорічного звіту про діяльність національного органу України  з акредитації та надання висновку щодо звіту. Вже ближчим часом відбудеться засідання Ради з акредитації в оновленому складі.