Один рік до кінця терміну переходу до ISO 9001 та ISO 14001 версій 2015 року

Міжнародний форум із акредитації (IAF) та Міжнародна організація зі стандартизації (ISO) опублікували спільну заяву про те, що починаючи з 15 вересня 2017 року залишається один рік до того моменту, коли всі організації, сертифіковані відповідно до стандарту ISO 9001 редакції 2008 року для систем менеджменту якістю та стандарту ISO 14001 редакції 2004 року для систем менеджменту навколишнього середовища, повинні пройти сертифікацію відповідно до цих стандартів версій 2015 року.

Копія спільної заяви доступна на веб-сайті IAF або на веб-сайті ISO. Також пропонуємо ознайомитися з неофіційним перекладом даної заяви.

                 

З метою надання роз’яснення органам з сертифікації систем менеджменту, що бажають перейти на акредитовану сертифікацію відповідно до нових стандартів   версій   стандартів в 2016 році в НААУ  було розроблено  Інформаційний   документ ІД-08.16.01 «Перехід до нових версій стандартів ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015) та ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015)», який визначає заходи щодо переходу та наступні терміни їх впровадження З 15 червня 2017 року - проведення перевірок ОС тільки з урахуванням нових версій стандартів ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015) та ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015) З 15 вересня 2018 року - обмеження сфер акредитації в частині сертифікації систем менеджменту якості та систем менеджменту навколишнього середовища для тих ОС, які не підтвердили свою компетентність відповідно до ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015) та ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015)