Оцінювання НААУ з боку Європейської кооперації з акредитації

З 12 травня по 16 травня 2014 року група оцінювачів Європейської кооперації з акредитації (ЕА) провела перший етап оцінювання діяльності Національного агентства з акредитації України. Група оцінювачів складалась з наступних провідних фахових експертів національних органів акредитації: Норберт Мюллер – Австрія, Гохан Бірбіль – Туреччина, Петер Кунц –  Словенія, Младен Вребсевич – Хорватія.

Галузь оцінювання стосувалась повторного оцінювання НААУ в сфері акредитації органів з сертифікації персоналу, для якої в 2009 році НААУ підписало Двосторонню угоду з ЕА, а також первинного оцінювання у сферах акредитації органів з сертифікації продукції та органів з інспектування.

Оцінювання здійснювалось у відповідності із міжнародним стандартом ISO/IEC 17011, що встановлює вимоги до національних органів акредитації, а також відповідних вимог ЕА-2/02 М:2011 “Політика та процедури ЕА для Багатосторонньої угоди”. Група ЕА з оцінювання також використовувала інформацію викладену у самооцінці НААУ, яку було завчасно вислано групі для підготовки..

Під час оцінювання групою ЕА було проаналізовано документи НААУ та проведені робочі наради з керівництвом та персоналом НААУ щодо структури національного органу з акредитації, системи менеджменту, процедури проведення акредитації, обов’язків акредитованих органів з оцінки відповідності та НААУ тощо. Також НААУ здійснило спостереження (witness) за участі фахівців ЕА в якості спостерігачів у зазначених вище сферах.

Висновком групи оцінювачів Європейської кооперації з акредитації (ЕА) є наступне:
“Національне агентство з акредитації України (НААУ) є єдиним національним органом з акредитації України з встановленою та комплексною системою управління, розробленою відповідно до усіх вимог ISO / IEC 17011 та чинних керівництв Е.А., ILAC і IAF .
Керівництво та співробітники НААУ зробили можливим дуже відкрите та конструктивне обговорення. Документи, записи та файли, розглянуті під час оцінювання в офісі, та оцінки, за яким спостерігали оцінщики EA, надали групі можливість отримати повну картину роботи і діяльності НААУ для охопленої сфери.
Співробітники НААУ показали себе компетентними і мають добрі знання з аспектів відповідної  діяльності з акредитації. Також зовнішні аудитори та експерти виявилися компетентними для своїх обов’язків і завдань.
НААУ працює в строго регульованому середовищі управління. Це містить небезпеку надмірної   оцінки формалізму.
НААУ ще не розпочало акредитацію органів з оцінки відповідності з метою нотифікації. Україна зараз знаходиться в процесі підписання відповідних угод з Європейським Союзом. Україна впровадила на добровільній основі ряд директив Нового Підходу і НААУ акредитує на них на основі національної схеми. НААУ успішно встановило тісні відносини з компетентними органами влади, які співпрацюють у Раді з акредитації.

Висновки, які були зроблені в ході останнього візиту оцінювання були розглянуті НААУ та заплановані заходи були впроваджені в рамках запропонованого часу.

Група впевнена, що НААУ працює відповідно до міжнародних стандартів і пропонує, що  за умови, що НААУ належним чином закриє висновки і друга частина оцінки не виявить фундаментальних питань, що стосуються простежування вимірювань та випробувань, НААУ в цілому залишається підписантом багатосторонньої Угоди EA (EA MLA)  для

  • Органів сертифікації для:
    • Персоналу відповідно до ISO/IEC 17024 та стає підписантом для
  • Органів з інспектування відповідно до ISO/IEC 17020
  • Органів сертифікації для:
    • Продукції відповідно до EN 45011 / ISO/IEC 17065
Norbert Mueller (AA)
Керівник групи
Peter Kunc (SA)
Член групи щодо інспектування
Mladen Vrebcevic (HAA)
Член групи щодо продукції
Görkhan Birbil (TURKAK)
Член групи щодо сертифікації персоналу

Наразі НААУ готується до другого етапу оцінювання з боку ЕА.