Оцінювання НААУ з боку аудиторів ЄА (згідно підписаної в листопаді 2009 року Двосторонньої угоди)

Відповідно до рішення Комітету ЄА з Багатосторонніх Угод з 20 по 23 вересня 2010 року проведено позапланове оцінювання НААУ щодо ефективності впровадження коригувальних дій відповідно до першочергового оцінювання, яке дало можливість підписати Двосторонню угоду з ЄА в галузі акредитації органів сертифікації персоналу.

На цей раз, склад аудиторської групи ЄА складався з лідера групи з оцінювання пана Еміля Якобсена (DANAK – Датський орган з акредитації) та члена даної групи – пана Жирі Ружечки (CAI – Чеський орган з акредитації).

Основною метою даного візиту було оцінювання ефективності впровадження коригувальних дій відповідно до минулого оцінювання.

В рамках даного візиту, експерти ЄА провели спостереження за проведенням НААУ повторної акредитації «Органу сертифікації Українського товариства неруйнівного контролю та технічної діагностики» у відповідності до вимог міжнародного стандарту ISO/IEC 17024, а також чергового нагляду за дотриманням вимог того ж самого стандарту в «Органі сертифікації персоналу УАЯ».

За підсумками даного візиту експерти ЄА надали звіт, в якому позитивно відзначили впровадження зазначених коригувальних дій, а також надали додаткові рекомендації щодо подальшого вдосконалення діяльності НААУ згідно з сучасною практикою Європейських органів акредитації.