Новий документ НААУ відповідно до вимог ISO/TS 22003:2013

Серія стандартів ISO 22000, що визначає вимоги та основні положення для розробки і результативного функціонування систем менеджменту безпечності харчової продукції, дозволяє ідентифікувати і управляти загрозами для життя і здоров’я споживачів на всіх стадіях виробництва, переробки, упаковки, зберігання, транспортування продуктів харчування.

В грудні 2013 року була опублікована 2-я версія технічної специфікації ISO/TS 22003:2013 «Системи менеджменту безпечності харчових продуктів. Вимоги до органів, які проводять аудит і сертифікацію систем менеджменту безпечності харчових продуктів», яка після повного перегляду версії 2007 років дозволить поліпшити якість сертифікації харчових компаній і змінить «правила гри» для органів з сертифікації, які обслуговують харчову промисловість, що в кінцевому підсумку підвищить рівень довіри до сертифікації в рамках всього ланцюга поставок.

Нова редакція ISO/TS 22003 містить докладні і специфічні для харчового сектора вимоги, на відміну від загальних положень стандарту ISO/IEC 17021, які повинен впровадити орган з сертифікації. Положення ISO/TS 22003 визначають порядок проведення аудитів і сертифікації систем менеджменту безпечності харчових продуктів, побудованих відповідно до вимог стандарту ISO 22000.

Дана технічна специфікація також використовується в якості документа, що визначає критерії для акредитації.

Тому, відповідно до Політики НААУ щодо застосування вимог міжнародних стандартів під час акредитації (ЗД-08.00.11) було підготовлено і впроваджено документ ЗД-08.10.33 «Системи менеджменту безпечності харчових продуктів. Вимоги до органів, що здійснюють аудит та сертифікацію систем менеджменту безпечності харчових продуктів (відповідно до ISO/TS 22003:2013)». При розробці документу прийнято до уваги пропозиції та зауваження від Технічного комітету з акредитації.

Цей документ є неофіційним перекладом та носить інформаційний характер, при цьому рекомендується використовувати стандарт ISO/TS 22003:2013 на англійській мові. Документ рекомендований для використання органами з оцінки відповідності, персоналом з акредитації, працівниками НААУ, іншими зацікавленими сторонами.

Посилання на документ ЗД-08.10.33