НААУ розширює компетентність персоналу з акредитації

НААУ розширює  компетентність персоналу з акредитації

17 листопада 2022 року в Національному агентстві з акредитації України відбулося засідання Атестаційної комісії персоналу з акредитації.

Атестаційна комісія розглянула та обговорила кандидатури штатного і позаштатного персоналу з акредитації, представлені для атестації та переатестації на отримання статусу аудиторів та головних аудиторів.

За результатами співбесід з кандидатами та розгляду особових справ, Атестаційна комісія в ході засідання атестувала 12 експертів на статус аудиторів, 2 аудиторів - на статус головного аудитора, переатестувала 1 аудитора з акредитації.

Збільшення чисельності персоналу з акредитації, підвищення його компетентності та кваліфікації відповідно до вимог і підходів міжнародних організацій з акредитації ЕА, ILAC та IAF – належить до теперішніх пріоритетів НААУ.