НААУ підписало розширення Двосторонньої Угоди з ЕА в сфері «Акредитація органів з сертифікації продукції»

25-26 листопада 2015 року у м. Будапешт (Угорщина) відбулась 36-та Генеральна Асамблея Європейської кооперації з акредитації (ЕА). Від Національного агентства з акредитації України в роботі Генеральної Асамблеї ЕА прийняли участь в.о. Голови НААУ В.Горицький та головний фахівець сектору міжнародного співробітництва В.Ковєшніков.

26 листопада 2015 року на Генеральній асамблеї ЕА відбулася важлива подія – було підписано розширення Двосторонньої Угоди між ЕА та НААУ для сфери сертифікації продукції (ISO\IEC 17065). Це є значним досягненням не тільки для Національного органу з акредитації України, а також для економіки України, ефективності дії економічної частини Угоди про асоціацію між ЄС та Україною, яка вступає в силу з 1 січня 2016 року.

Угода про Зону вільної торгівлі (ЗВТ) для України вступить в силу з 1 січня 2016р. Тобто, вслід за політичною (яка вже діє) вступає в силу і економічна частина угоди про Асоціацію Україна – ЄС. 

Імплементація Угоди про асоціацію Україна – ЄС в частині ЗВТ потребує від України виконання низки заходів, серед яких один з важливих та складних, - усунення технічних бар’єрів в торгівлі (ТБТ), зафіксованих в Угоді в Розділі 4 (Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею), Глава 3 (Технічні бар’єри в торгівлі).

Так, Стаття 56 Глави 3 (Зближення технічного регулювання, стандартів та оцінки відповідності)  встановлює, що Україна буде приймати необхідні міри з ціллю поступового досягнення відповідності технічним регламентам ЄС і систем стандартизації, метрології, акредитації, робіт по оцінці відповідності та ринковому нагляду ЄС і зобов’язується виконувати принципи та практики, викладені в актуальних рішеннях та Регламентах ЄС (особливо в цій статті визначається Регламент Європейського Парламенту та Ради 765/2008/ЄС від 9 липня 2008 року  щодо встановлення вимог для акредитації та ринкового нагляду за торгівлею продуктами).

Таким чином,  НААУ, як національний орган з акредитації, є одним з базових механізмів для економіки України з усунення технічних бар’єрів у торгівлі і його відповідність системі акредитації ЄС є ключовою необхідною умовою для досягнення повноцінної роботи економічного блоку Угоди Україна - ЄС.

Ця вимога відповідності на практиці і реалізується через процедури Угод про визнання (в даному випадку – Угода ЕА BLA (див. фото).

Слід зазначити, що аналогічні Угоди  (ILAC MRA,  IAF BLA тощо) укладаються і діють на глобальному рівні в межах Світової організації торгівлі (СОТ) та Угоди ТБТ.

Таким чином перед НААУ весь час стоїть завдання закріплювати відповідність Системі акредитації ЄС на рівні Угод про ВИЗНАННЯ.

Відповідно, Головні завдання НААУ полягають у забезпеченні державної політики у сфері акредитації органів з оцінки відповідності та створення відповідних умов для визнання результатів діяльності органів з оцінки відповідності на міжнародному рівні з метою подолання технічних бар’єрів в торгівлі між Україною та країнами Європейського Союзу, іншими країнами.

Шлях до міжнародного визнання акредитації, як  важливого напрямку сфери технічного регулювання України, НААУ почало з моменту свого утворення в 2002 році.

На початку 2004 року НААУ стало афілійованим членом ILAC, а в грудні того ж року було укладено Контракт про співробітництво між НААУ та ЕА.

У листопаді 2009 року НААУ підписало Угоду про взаємне визнання з ЕА у сфері «Сертифікація персоналу».

У листопаді 2011 року НААУ підписало Угоду з ЕА про асоційоване членство.

У травні 2012 року НААУ розширило визнання сферами «Калібрувальні лабораторії», «Випробувальні лабораторії», «Органи з сертифікації систем менеджменту».

5 грудня 2012 року НААУ подало заявку на визнання за напрямком «органи з сертифікації продукції».

У 2014 році НААУ отримало визнання з боку ЕА для сфери «Органи з інспектування».

І нарешті 26 листопада 2015 року НААУ підписало Угоду про визнання з боку ЕА за напрямком «органи з сертифікації продукції», створивши таким чином умови для підписання Україною Угоди АСАА (стаття 57 Угоди про асоціацію УКРАЇНА – ЄС: Угода про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів).

Угода АСАА передбачатиме, що торгівля товарами між Сторонами в секторах, які охоплюються цією Угодою, буде проводитися на тих самих умовах, які застосовуються в торгівлі між країнами-членами ЄС. Саме для підписання Угоди АСАА є необхідним визнання НААУ з боку ЕА для сфери «сертифікація продукції».

Слід також зазначити, що 2014 році НААУ також стало повноправним членом ILAC з підписанням Угоди ILAC MRA для сфер «Калібрувальні лабораторії», «Випробувальні лабораторії», «Органи з інспектування».

Таким чином, на цей час НААУ  є асоційованим членом ЕА  та підписантом Двосторонньої Угоди з ЕА за напрямками акредитації:

-         органів з сертифікації систем менеджменту (стандарт ISO/IEC 17021:2011 «Вимоги до органів, що здійснюють аудит і сертифікацію систем менеджменту»);

-         калібрувальних і випробувальних лабораторій (стандарт ISO/IEC 17025:2006 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій»);

-         органів з сертифікації персоналу (стандарт ISO/IEC 17024:2012 «Загальні вимоги до органів, що здійснюють сертифікацію персоналу»);

-         органів з інспектування (стандарт ISO/IEC 17020:2012 «Оцінювання відповідності. Вимоги щодо діяльності різних типів органів, що здійснюють інспектування»);

-         органів з сертифікації продукції  (стандарт ISO/IEC 17065:2012 «Оцінювання відповідності – вимоги до органів, що сертифікують продукцію, процеси та послуги»).

Це означає, що:

- Акредитація органів з оцінки відповідності, що здійснюється НААУ, є еквівалентною акредитації будь-яким іншим визнаним європейським національним органом з акредитації;

- Національна система акредитації України визнається національними органами з акредитації країн-членів ЕА;

-  НААУ виконало усі відповідні передумови для реалізації вимог, які передбачені економічним розділом Угоди про асоціацію між Україною та ЕС в частині приведення системи акредитації України у відповідність з європейською.

Jpeg

Підписання Угоди про визнання з боку ЕА за напрямком «органи з сертифікації продукції». На фото Голова комітету ЕА MLA Ніколь Ванлатхем, В.о. Голови НААУ Горицький В.М.

Jpeg

Вручення Угоди про визнання з боку ЕА за напрямком «органи з сертифікації продукції». На фото Голова комітету ЕА MLA Ніколь Ванлатхем, В.о. Голови НААУ Горицький В.М.

Jpeg

Привітання для НААУ. На фото Томас Факлам - Голова ЕА, В.о. Голови НААУ Горицький В.М.

11

Угода про визнання з боку ЕА за напрямком «органи з сертифікації продукції».

22

Угода про визнання з боку ЕА за напрямком «органи з сертифікації продукції»

444

Учасники Генеральної асамблеї ЕА