НААУ отримано статус підписанта Угоди про взаємне визнання з Міжнародною кооперацією з акредитації лабораторій - ILAC MRA для сфери інспектування

Відповідно до п.30 проекту Плану заходів щодо реалізації Стратегії розвитку системи технічного регулювання на період до 2018 року щодо покладання на НААУ забезпечення підписання угод про визнання між НААУ та Міжнародною асоціацією з акредитації лабораторій (ILAC) та Міжнародним форумом з акредитації (IAF), у грудні 2014 року НААУ надіслало заявку до Секретаріату ILAC на отримання статусу підписанта Угоди про взаємне визнання ILAC MRA для сфери інспектування.

Після опрацювання вказаної заявки, детального аналізування стану національної системи акредитації України та результатів роботи НААУ в сфері акредитації органів з оцінки відповідності Секретаріатом  ILAC 16.12.2014 було прийняте позитивне рішення щодо надання НААУ статусу підписанта Угоди про взаємне визнання ILAC MRA для сфери інспектування. На основі вищевикладеного НААУ внесено до списку підписантів ILAC MRAщо розміщений на офіційному веб-сайті ILAC (http://ilac.org).

Станом на 18.12.2014 на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO/IEC 17020 акредитовано 73 органи з інспектування.

Таким чином, підписання НААУ Угоди про взаємне визнання з Міжнародною кооперацією з акредитації лабораторій – ILAC MRA для сфери інспектування  створило умови для визнання результатів діяльності акредитованих НААУ органів з інспектування на міжнародному рівні.