Комітет ISO CASCO продовжує розробку вимог до компетентності

З метою поліпшення процесу аудиту на відповідність стандартам систем менеджменту якості, ISO/CASCO продовжує розробку та перегляд частин стандарту ISO/IEC 17021.

Зазначені частини стандарту ISO/IEC 17021 визначають вимоги до компетентності аудиторів систем менеджменту на відповідність ISO 9001. Вони використовуються органами з сертифікації (ОС) для компетентного проведення аудитів та органами з акредитації для оцінки ОС.

З метою відображення змін у новій редакції основного стандарту щодо систем менеджменту ISO 9001:2015, нещодавно розпочався перегляд стандарту ISO/IEC 17021-3. Нова редакції ISO 9001 містить оновлені вимоги до компетентності і допомагає забезпечити повноцінне охоплення під час проведення аудитів оновлених вимог стандарту, таких як ризик-орієнтоване мислення, процес взаємодії зацікавлених сторін та управління ланцюгом постачання.

На додаток до вищезазначеної роботи щодо вимог до компетентності для проведення аудиту систем менеджменту якості, ISO/CASCO щойно розпочав роботу над новим стандартом ISO/IEC 17021-9, який буде містити вимоги компетентності для проведення аудиту антикорупційних систем менеджменту відповідно до стандарту ISO 37001.

Також у найближчому майбутньому почнеться розробка стандарту ISO/IEC 17021-10 «Вимоги до компетентності для проведення аудиту та сертифікації систем менеджменту охорони здоров’я та безпеки праці», який взаємодіє із вимогами нового стандарту ISO 45001, публікація якого запланована на другу половину 2016 року.