Керівництво щодо ISO/IEC 17024 – Як розробляти схеми для сертифікації персоналу

Cтандарт ISO/IEC 17024 “Оцінка відповідності – Загальні вимоги до органів, що здійснюють сертифікацію персоналу” містить вимоги, яким повинен відповідати орган з сертифікації, щоб продемонструвати, що він є компетентним для сертифікації персоналу для певної області.

ISO/IEC 17024 є унікальним серед інструментів CASCO саме в пункті 8 цього стандарту, що містить конкретні вимоги для власників схем сертифікації. Для виконання  вимог ISO/IEC 17024 орган з сертифікації повинен продемонструвати, що схеми сертифікації персоналу відповідають пункту 8 цього стандарту. Кожна схема оцінки відповідності повинна мати власника схеми, яким може бути орган з оцінки відповідності, державний орган або будь-яка інша третя сторона. У разі відсутності ідентифікованої третьої сторони як власника схеми, будь-який орган з оцінки відповідності, який бажає забезпечити оцінювання для схеми, повинен взяти на себе відповідальність за володіння схемою. Якщо схема сертифікації персоналу належить іншому органу, на нього посилаються як на зовнішнього власника схеми.

Деякі технічні комітети ISO розробляють стандарти, які спеціально призначені для використання органами з сертифікації для сертифікації персоналу відповідно до ISO/IEC 17024. Якщо вони використовуються таким чином, ці стандарти або нормативні документи є частиною схеми сертифікації і повинні посилатися на пункт 8 ISO/IEC 17024.

В 2016 році ISO опублікував новий документ – Керівництво щодо ISO/IEC 17024. Цей документ був розроблений для надання допомоги технічним комітетам ISO та зовнішнім організаціям, які розробляють схеми сертифікації для персоналу або розробляють критерії компетентності для подальшого використання в схемах сертифікації персоналу таким чином, щоб дозволити використовувати схему сертифікації органом з сертифікації, який здійснює свою діяльність відповідно до ISO/IEC 17024. Більш конкретно, документ містить інформацію, яка буде розглядатися власником схеми, щоб відповідати пункту 8 стандарту ISO/IEC 17024.

Власники схем не повинні відповідати пункту 8 ISO/IEC 17024, якщо вони не хочуть відповідати взагалі вимогам ISO/IEC 17024. У випадку, якщо орган з сертифікації хоче відповідати вимогам ISO/IEC 17024 та схеми сертифікації не відповідають вимогам ISO/IEC 17024, орган з сертифікації повинен доповнити або змінити схему, щоб привести його у відповідність з пунктом 8 цього стандарту. Даний документ містить інформацію, яка буде розглядатися власником схеми, щоб привести її у відповідність з пунктом 8 ISO/IEC 17024. Цей документ не містить вимог.

Впевненість у відповідних схемах сертифікації персоналу досягається за допомогою загальноприйнятого процесу оцінки і періодичної повторної оцінки компетентності сертифікованих осіб. Тому важливо, щоб комітети ISO, які розробляють стандарти для використання в схемах сертифікації персоналу, і інші зовнішні власники схем слідували вказівкам цього документу, щоб забезпечити узгодженість формату, структури і процесу в усіх схемах для персоналу. Тільки гармонізація системи для розробки та підтримки схем сертифікації персоналу  може створити умови для взаємного визнання і глобального обміну персоналом.

Сфера застосування цього документа обмежена пунктом 8 стандарту ISO/IEC 17024:2012. Вона охоплює наступні шість напрямків:
-         категорії схем сертифікації;
-         елементи схем сертифікації;
-         вимоги до процесу;
-         розробка і перегляд схем сертифікації;
-         постійний перегляд і валідація схем для персоналу;
-         зобов’язання власника схеми.

Посилання на Керівництво щодо ISO/IEC 17024