Інформація про участь представників Національного агентства з акредитації України у роботі щорічного засідання ILAC та IAF 25-30 жовтня 2017 р м. Ванкувер, Канада

Інформація про участь представників Національного агентства з акредитації України у роботі щорічного засідання ILAC та IAF 25-30 жовтня 2017 р м. Ванкувер, Канада

Відповідно до статті 17 Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» та Положення про Національне агентство з акредитації України НААУ, як національний орган з акредитації України, бере участь у роботі міжнародних, європейських та інших регіональних організаціях з акредитації, та,  зокрема, як повноправний член Міжнародної кооперації з акредитації лабораторій (ILAC), у засіданнях комітетів та Генеральної Асамблеї ILAC.

Враховуючи нові здобутки на міжнародному рівні, а саме приєднання до Міжнародного форуму з акредитації, делегація НААУ офіційно взяла участь у роботі комітетів та щорічного засідання IAF. Протягом 25-30 жовтня 2017 р. представники НААУ:

 • В.М.Горицький, Голова НААУ,
 • В.В.Красюк, заступник Голови взяли  участь у  роботі  наступних комітетів та Генеральної Асамблеї ILAC та IAF,  що відбулися у м.Ванкувер, Канада.
 • комітет IAF MLA (Комітет Багатосторонніх Угод),
 • комітет ILAC ARC (Комітет з Угоди),
 • комітет ILAC JDSC (Joint Development Support Committee – Спільний комітет з підтримки розвитку).
 • Нарада керівників національних органів з акредитації ЕА
 • Щорічне засідання IAF (28 та 30 жовтня 2017 р.)
 • Щорічне засідання ILAC (28 та 30 жовтня 2017 р.)
 • Щорічне спільне засідання ILAC\IAF  (29 жовтня 2017 р.)

Під час засідання представник ISO CASCO Barbara Belzer  презентувала вимоги проекту нової редакції стандарту ISO/IEC 17011.  Проведено робочі зустрічі з керівниками національних органів з акредитації країн СНД та інших країн, обговорено питання щодо налагодження співпраці, зокрема, органу з акредитації Китаю, а також проекту UNIDO. Голова НААУ взяв участь у церемонії підписання угод про визнання НААУ з IAF.

Прийнято резолюції, зокрема, наступні:

Резолюція IAF 2017-13 – (Пункт 9 Порядку денного) Перехідні положення для ISO 9001:2015 та ISO 14001:2015 – Генеральна Асамблея, за рекомендацією Технічного комітету, вирішила, що наприкінці перехідного періоду, 15 вересня 2018 року, термін дії сертифікатів на відповідність ISO 9001:2008 та ISO 14001:2004 повинен завершуватись, у іншому випадку, такі сертифікати будуть скасовані. Починаючи з 15 березня 2018 року, ООВ повинні проводити всі первинні сертифікації,  нагляди та повторні сертифікації ISO 9001 та ISO 14001 на відповідність новим редакціям стандартів (ISO 9001: 2015 та ISO 14001:2015). Результати таких аудитів розглядаються ООВ для подальшого прийняття відповідного рішення про акредитовані сертифікації на відповідність ISO 9001:2008 та ISO 14001:2004.

Резолюція IAF 2017-14 – (Пункт 9 Порядку денного) Перехідні положення щодо перегляду стандарту ISO 50001:2011 – Генеральна Асамблея, за рекомендацією Технічного комітету, вирішила, що Перехідний період для нової редакції ISO 50001:2011 «Системи енергетичного менеджменту – Вимоги з настановою щодо використання» складатиме три роки з моменту публікації переглянутого стандарту. До завершення перехідного періоду термін дії сертифікації на відповідність ISO 50001:2011 повинен завершитись, або такі сертифікації повинні бути скасовані. У рамках даного перехідного періоду:

 • ОА повинні бути готові до оцінки з метою переходу на ISO 50001:2018 протягом 6 місяців з дати публікації переглянутого стандарту.
 • ООВ повинні завершити перехід в межах акредитації ОА на ISO 50001:2018 протягом 18 місяців з дати публікації переглянутого стандарту.
 • ООВ мають припинити проводити аудити, включаючи первинні сертифікації,  нагляди та повторні сертифікації на відповідність ISO 50001:2011 протягом 18 місяців з дати публікації переглянутого стандарту. Результати таких аудитів на відповідність переглянутому ISO 50001:2011 мають розглядатися ООВ для прийняття відповідного рішення щодо акредитованих сертифікацій на відповідність ISO 50001:2011.

Резолюція IAF 2017-16 – (Пункт 9 Порядку денного) Перехідні положення щодо перегляду ISO 22000: 2005 – Генеральна Асамблея, за рекомендацією Технічного комітету, вирішила, що період переходу акредитованих сертифікацій на наступну редакцію ISO 22000:2005 «Системи менеджменту безпекою харчових продуктів – Вимоги до будь-якої організації харчового ланцюга» становить 3 роки з дати публікації.

Резолюція IAF 2017-17 – (Пункт 9 Порядку денного) Перехідні положення щодо перегляду ISO/IEC TS 17021-3:2013 на ISO/IEC 17021-3:2017 – Генеральна Асамблея, за рекомендацією Технічного комітету, вирішила, що перехідний період для ISO/IEC 17021-3: 2017 «Оцінювання відповідності – Вимоги до органів, що проводять аудит та сертифікацію систем менеджменту – Частина 3: Вимоги до компетентності для проведення аудиту та сертифікації систем менеджменту якістю» становить два роки з дати публікації переглянутого стандарту (тобто 31 березня 2019 року).

Резолюція IAF 2017-19 – (Пункт 9 Порядку денного) Неакредитована сертифікація персоналу, якщо ООВ акредитовано на таку ж сферу та Перехідні положення – Генеральна Асамблея, за рекомендацією Технічного комітету, вирішила, що ОА-члени IAF повинні заключити угоди, що мають юридичну силу, зі своїми акредитованими ООВ, які провадять сертифікацію персоналу. Зазначена угода повинна перешкоджати ООВ у виданні неакредитованих сертифікатів персоналу у сферах, у яких такі ООВ мають акредитацію. Вказані угоди повинні вимагати повного впровадження протягом трьох років починаючи з 30 жовтня 2017 року. Додатково, ООВ з сертифікації персоналу повинні змінити свої сертифікаційні документи з метою включення знаку акредитації та/або посилання на свій акредитований статус, включаючи ідентифікацію ОА під час прийняття рішення про повторну сертифікацію; не пізніше ніж 30 жовтня 2020 року. При отриманні первинної акредитації  (на відповідність ISO/IEC 17024) після 30 жовтня 2017 року, ООВ має перевести (перевидати) попередні неаккредитовані сертифікаційні документи та/або зробити посилання на свій акредитований статус, включаючи ідентифікацію ОА, протягом одного року з дати прийняття рішення про акредитацію. Примітка: У разі виникнення винятків із вищенаведеного,  ООВ повинен надати обґрунтування до ОА, і у разі, якщо ОА приймає таке обґрунтування, сертифікація все ще вважається акредитованою.

Резолюція IAF 2017-20 – (Пункт 9 Порядку денного) Сертифікація на відповідність ISO 31000:2009 «Менеджмент ризиків – Принципи та настанови» – Генеральна Асамблея, за рекомендацією Технічного комітету, вирішила, що акредитована сертифікація на відповідність ISO 31000:2009 «Менеджмент ризиків – Принципи та настанови» (дата публікації – 13 листопада 2009 року) не буде проводитись. ISO 31000 прямо зазначає, що він не призначений або не є належним для сертифікації, і будь-яка сертифікація є неправильним використанням стандарту. Тому від ООВ вимагається не рекламувати та не надавати сертифікацію на відповідність ISO 31000, а ОА та ООВ мають повідомити Секретаріат ISO про будь-яке неправильне використання або інформацію про необхідність сертифікації.

Резолюція 2 Спільної Генеральної Асамблеї IAF ILAC – Впровадження переходу на ISO/IEC 17011:2017 Спільна Генеральна Асамблея схвалює рекомендацію Спільного виконавчого комітету для забезпечення повного виконання Резолюції 1 Спільної Генеральної Асамблеї у Делі – Перехід на ISO/IEC 17011:2017, а саме: починаючи з 1 липня року 2018 року усі заходи з паритетного оцінювання будуть проводитися з використанням ISO/IEC 17011:2017 у якості основного документу, що містить вимоги. Деталі даного плану переходу описані в документі  “Перехідний план щодо ISO/IEC 17011:2017″ від 29 жовтня 2017 року.