Інформація щодо участі Національного агентства з акредитації України у нараді керівників національних органів зі стандартизації, метрології та сертифікації Міждержавної Ради зі стандартизації, метрології та сертифікації (МДР) країн-учасниць Угоди "О проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологи и сертификации" (43-е засідання МДР)

Протягом 06-07 червня 2013 р. делегація НААУ на чолі з заступником Голови – начальником управління міжнародного співробітництва, якості та інформаційного забезпечення В.М.Горицьким взяла участь у 43 засіданні МДР, що відбулося у м.Уфа, Російська Федерація, Республіка Башкортостан.

У роботі засідання також взяли участь представники ДП Укрметртестстандарт, ДП УкрНДНЦ, НМІ «Метрологія».

Одним з питань засідання МДР було обговорення проекту «Соглашения о взаимном признании результатов работ по аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по оценке (подтверждению) соответствия». За результатами обговорення прийнято наступні рішення:

- взяти до відома інформацію Національного агентства з акредитації України про результати розгляду проекту Угоди національними відповідно до рекомендацій 3-го засідання НТКА, отриманих пропозиціях від Республіки Казахстан, Республіки Молдова та Республіки Таджикистан та доопрацюванні проекту відповідно до отриманих пропозицій з врахуванням уточнення назви Угоди;

- просити Національне агентство з акредитації України доопрацювати проект Угоди з врахуванням пропозицій, отриманих на засіданні і представити на розгляд на засідання 32-го НТКА.

Також під час роботи засідання МДР були розглянуті питання щодо:

  • проекту Меморандуму про співробітництво національних органів з акредитації (інформація Російської Федерації та Республіки Казахстан);
  • дотримання у державах – учасницях СНД положень, що забезпечують взаємне визнання робіт з акредитації у сфері оцінки відповідності;
  • реалізації Програми розроблення міждержавних стандартів з питань акредитації на основі міжнародних нормативних документів;
  • розроблення проекту Модельного закону про акредитацію у сфері оцінки відповідності.

Також на засіданні МДР прийнято рішення та підписано Меморандум про взаєморозуміння між Євразійською Економічною Комісією та Міждержавною Радою зі стандартизації, метрології та сертифікації СНД у сфері стандартизації та забезпечення єдності вимірювань і проекту плану заходів з реалізації меморандуму.

Управління міжнародного співробітництва, якості та інформаційного забезпечення