До уваги усіх акредитованих органів з сертифікації систем менеджменту

З метою впровадження міжнародного стандарту ISO 45001:2018 Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use в діяльності НААУ, згідно  IAF MD 21:2018 «Обов’язковий документ IAF. Вимоги щодо переходу зі стандарту OHSAS 18001:2007 на стандарт ІSO 45001:2018. Видання 1» та з огляду на встановлений Міжнародним форумом з акредитації (IAF) трирічний перехідний період було затверджено відповідний наказ від 31.05.2018 № 840д.

Згідно вказаного наказу НААУ будуть вжиті наступні заходи:

  • з 01 січня 2019 року буде розпочато прийняття заявок на акредитацію та проведення оцінок органів з оцінки відповідності (далі – ООВ) з урахуванням стандарту ISO 45001:2018.
  • з 01 січня 2020 року заявки на акредитацію та проведення усіх оцінок ООВ буде здійснюватись тільки з урахуванням стандарту ISO 45001:2018.
  • з 12 березня 2021 року будуть обмежені сфери акредитації ООВ систем менеджменту в частині сертифікації систем управління гігієною та безпекою праці за OHSAS 18001:2007.