Політика НААУ щодо необґрунтованого зволікання з боку ООВ проведення НААУ робіт з акредитації

(ЗД-08.00.17: ред. 04 схвалено та рекомендовано до застосування рішенням Ради з акредитації від 24 грудня 2015 року)

1  Зволікання із проведенням НААУ робіт з акредитації з боку органу з оцінки відповідності (далі – ООВ) виникає у випадках затримки:

а) підписання проекту договору, що надійшов до ООВ від НААУ;

б) оплати рахунку-фактури, що надійшов до ООВ від НААУ;

в) погодження складу групи аудиторів для оцінювання ООВ;

г) погодження плану перевірки ООВ.

2   У разі документального підтвердження випадків затримки з боку ООВ, що наведені у п.1 цієї Політики, ООВ повинен надати до НААУ письмове обґрунтування причин затримки та поінформувати щодо терміну проведення робіт, а саме:

- протягом місяця з моменту отримання документів на проведення НААУ робіт з акредитації;

- протягом трьох робочих днів при проведенні НААУ нагляду;

- протягом одного робочого дня при проведенні НААУ позачергової оцінки.

3 Перенесення термінів проведення робіт не може перевищувати:

- двох місяців для робіт з нагляду (з дати надсилання НААУ до ООВ проекту договору або рахунку-фактури);

- десяти робочих днів для позачергової оцінки (з дати надсилання НААУ до ООВ складу групи та плану оцінки).

4 НААУ розглядає обґрунтування та приймає рішення щодо подальших дій.

5 За відсутності письмового обґрунтування відповідно до п.2 цієї Політики, НААУ направляє не більше ніж через десять робочих днів по завершенню термінів зазначених в п. 3 цієї Політики, до ООВ письмове повідомлення щодо припинення робіт з акредитації, анулювання заявки, що була подана ООВ або рішення щодо тимчасового зупинення (скасування) дії атестату акредитації ООВ .

6 Строк дії цієї Політики встановлюється до затвердження регіональними або міжнародними організаціями з акредитації відповідних рекомендацій.

7  Перегляд Політики – у разі потреби.