Процес впровадження міжнародного стандарту ISO/IEC 17065:2012 "Вимоги до органів, що сертифікують продукцію, процеси та послуги"

З метою формування єдиної технічної політики в роботі НААУ та забезпечення впровадження вимог міжнародного стандарту ISO/IEC 17065:2012 було затверджено «План впровадження ISO/IEC 17065:2012» від 18 січня 2013 року, Наказ № 5.

У відповідності до плану впровадження ISO/IEC 17065:2012, було виконано наступні дії:

 • проведено інформування Заявників, шляхом розміщення інформації на сайті НААУ, про вихід стандарту ISO/IEC 17065:2012;
 • проведено переклад ISO/IEC 17065:2012;
 • проінформовано та погоджено з Технічним комітетом з акредитації (Протокол засідання Технічного комітету з акредитації від 14.06.2013 р. № 34);
 • розміщено переклад стандарту на сайті НААУ;
 • проведено внутрішнє та зовнішнє навчання персоналу.

Внутрішнє навчання:

 • 09.12.2013 р. (Наказ № 287 від 31.10.2013 р.), лектор – Красюк В.В.;
 • 10.02.2014 р. (Наказ № 62 від 25.01.2014 р.), лектор – Хроменко О.В.;
 • 28.04.2014 р. (Наказ № 175 від 30.03.2014 р.), лектор – Красюк В.В.;
 • 29.01.2015 р. (Наказ № 494 від 23.12.2014 р.), лектор – Хроменко О.В.

Зовнішнє навчання:

 • ДП «УкрНДНЦ» 20.09.2013 р. (Наказ № 195 від 29.08.2013 р.),                                лектор – Красюк В.В.

Станом на 06.05.2015 р. пройшли навчання 27 співробітників НААУ та 35 експертів, які залучаються до роботи, як позаштатний персонал. Серед штатного персоналу НААУ 16 головних аудиторів атестовано на право проведення оцінки по ISО/IEC 17065:2012 в якості керівників груп.

Також було проведено:

 • аналіз нових положень стандарту ISO/IEC 17065:2012 та внесено необхідні зміни до системи управління НААУ;
 • розроблено Наказ від 17.01.2014 № 35, «Щодо впровадження вимог міжнародного стандарту ISO/IEC 17065:2012 в діяльності НААУ»;
 • Наказ від 17.01.2014 р., № 35 «Щодо впровадження вимог міжнародного стандарту ISO/IEC 17065:2012 в діяльності НААУ», погоджено з Технічним комітетом з акредитації;
 • розміщено на сайті НААУ, Наказ від 17.01.2014 р., № 35 «Щодо впровадження вимог міжнародного стандарту ISO/IEC 17065:2012 в діяльності НААУ».

Відповідно до Наказу від 17.01.2014 р., № 35 «Щодо впровадження вимог міжнародного стандарту ISO/IEC 17065:2012 в діяльності НААУ»:

З 01.01.2015 року приймати від ООВ заявки на акредитацію тільки відповідно до вимог ISO/IEC 17065:2012. Роботи за заявками на акредитацію відповідно до вимог ДСТУ EN 45011-2001 від ООВ, які мають діючі атестати акредитації видані до 15.09.2015 року, проводити за схемою повторної акредитації.

З 01.01.2015 року всі перевірки на місці ООВ, у яких не завершені роботи з акредитації відповідно до вимог ДСТУ EN 45011-2001, проводити на відповідність вимогам ISO/IEC 17065:2012.

За умови отримання листа від ООВ щодо його готовності до застосування ISO/IEC 17065:2012 з 01.02.2014 року проводити перевірку на місці на відповідність ISO/IEC 17065:2012 з подальшим прийняттям рішення щодо надання акредитації на відповідність ISO/IEC 17065:2012.

З 01.01.2015 року проводити нагляд за ООВ, які акредитовані відповідно до вимог ДСТУ EN 45011-2001, тільки на відповідність вимогам ISO/IEC 17065:2012, при цьому перевірка повинна охоплювати всі нові вимоги. Впровадження коригувальних дій за результатами невідповідностей новим вимогам повинно завершитися до 15.09.2015 року. У разі підтвердження відповідності вимогам ISO/IEC 17065:2012 вносити зміни до акредитації із збереження терміну дії.

Протягом 2014-2015 року до НААУ надійшло 15 запитів на відповідність вимогам ISO/IEC 17065:2012 для присвоєння реєстраційного номеру:

п/н

№ Заявки

Назва Замовника

1

1О280

Орган з оцінки відповідності “ЕКОСЕРТ” Товариства з обмеженою відповідальністю “ЕКОСЕРТ”

2

1О283

Орган з сертифікації продукції “ОМЕГА” Товариства з обмеженою відповідальністю “Випробувальний центр “ОМЕГА”

3

1О285

Орган з сертифікації дорожньо-будівельних матеріалів, конструктивних елементів автомобільних доріг та штучних споруд Державне підприємство “Центр науково-технічного супроводу дорожніх робіт та сертифікації дорожньої продукції” (ДП “Дорцентр”)

4

1О284

Відділ сертифікації продукції Товариство з обмеженою відповідальністю “ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ І КОМПЕТЕНЦІЇ “ТЮФ СЕРТ Україна”

5

1О288

Орган з сертифікації продукції, процесів та послуг ТОВ “Науково-технічний центр “ВНДІХІМПРОЕКТ” “Сертпобутхімкосметика”

6

1О290

Орган сертифікаційних продукції та послуг Державного підприємства “Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем” (ДП НДІ “Система”)

7

1О291

ОС ДП «НДІ ННП «МАСМА»

8

1О292

Філія «Медичний центр з оцінки відповідності» Державного підприємства «Український фармацевтичний інститут якості»

9

1О293

Товариство з обмеженою відповідальністю «Випробувально-дослідний центр «УКРСТАНДАРТ»

10

1О294

Орган з сертифікації продукції «ТАЙРУМ»

11

1О295

Орган з сертифікації продукції ТОВ «Київтестандарт»

12

10296

ТОВ “Сертіс-центр”

13

10297

Український державний науково-дослідний інститут нанобіотехнологій та ресурсозбереження

14

10298

Орган з сертифікації продукції ПрАТ “Український інститут з проектування і розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури “Діпрозв’язок”

15

10299

Приватне підприємство “МИКОС-МЕТ”

Протягом 2014-2015 року до НААУ надійшло 10 заявок на відповідність вимогам ISO/IEC 17065:2012 на первинну акредитацію:

п/н

№ Заявки

Назва Замовника

1

1О280

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКОСЕРТ

2

1О283

Товариство з обмеженою відповідальністю «Випробувальний Центр «ОМЕГА»

3

1О284

Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр сертифікації і компетенцій « ТЮФ СЕРТ УКРАЇНА»

4

1О254

Товариство з обмеженою відповідальністю «Спільне українсько-німецьке підприємство «Товариство технічного нагляду ДІЕКС»

5

1О290

Орган сертифікаційних продукції та послуг Державного підприємства “Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем” (ДП НДІ “Система”)

6

1О291

Державне підприємство «Науково-дослідний інститут нафтопереробної та нафтохімічної промисловості «МАСМА»

7

1О292

Філія «Медичний центр з оцінки відповідності» Державного підприємства «Український фармацевтичний інститут якості»

8

10296

Товариство з обмеженою відповідальністю “Сертіс-центр”

9

10285

Орган з сертифікації дорожньо-будівельних матеріалів, конструктивних елементів автомобільних доріг та штучних споруд Державне підприємство “Центр науково-технічного супроводу дорожніх робіт та сертифікації дорожньої продукції” (ДП “Дорцентр”)

10

10297

Український державний науково-дослідний інститут нанобіотехнологій та ресурсозбереження

В 2014-2015 році до НААУ надійшло 11 заявок на відповідність вимогам ISO/IEC 17065:2012 на повторну оцінку:

п/н

№ Заявки

Назва Замовника

1

1О114

Державне підприємство «Черкаський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»

2

1О194

ТОВ “Випробувально – сертифікаційний центр “Південтест”

3

1О102

Товариство з обмеженою відповідальністю “ПРОМЕЛЕКТРОНСЕРТ”

4

1О208

Приватне підприємство «Політокс»

5

1О120

Державне підприємство «Міжрегіональний науково-інженерний центр з сертифікації систем якості, труб, балонів та іншої металопродукції «ВНІТІ –ТЕСТ»

6

1О190

Державне підприємство «Рівненський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»

7

1О183

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОМТЕСТ»

8

1О207

Державне підприємство “Житомирський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації”

9

1О153

Товариство з обмеженою відповідальністю  «Житомиравтостандарт»

10

10207

Орган з сертифікації продукції державного підприємства “Житомирський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації” (ОС ДП “Житомирстандартметрологія”)

11

10213

Товариство з обмеженою відповідальністю «Український центр медичної сертифікації та прогнозування»

 

В 2014-2015 роках проведено 11 робіт з акредитації на відповідність вимогам ISO/IEC 17065:2012 та видано атестати на відповідність:

п/н

№ Заявки

Назва Замовника

1

1О283

Орган з сертифікації продукції «ОМЕГА»

 

ТОВАРИСТВА З  ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР «ОМЕГА»

2.

1О139

Орган сертифікації «УкрБУДСЕРТ» Товариство з обмеженою відповідальністю «Ракурс ЛТД»

3

1О053

Органу сертифікації хімічних джерел струму Інституту транспортних систем і технологій Національної академії наук України “Трансмаг”

4

1О102

Орган з сертифікації та оцінки відповідності продукції ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМЕЛЕКТРОНСЕРТ»

5

1О114

Орган з сертифікації Державного підприємства «Черкаський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»

6

1О194

Орган з сертифікації ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ЦЕНТР «ПІВДЕНТЕСТ»

7

1О101

Орган з оцінки відповідності Державне підприємство «Український медичний центр сертифікації»

8

1О190

Орган з сертифікації продукції та послуг Державного підприємства «Рівненський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»

9

1О207

Орган з сертифікації Державного підприємства “Житомирський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації”

10

1О254

Органу з оцінки відповідності Товариства з обмеженою відповідальністю «Спільне українсько-німецьке підприємство «Товариство технічного нагляду ДІЕКС»

11

1О292

Філія «Медичний центр з оцінки відповідності» ДП «Український фармацевтичний інститут якості»

В 2014-2015 роках при проведенні робіт з моніторингу шляхом здійснення нагляду за діяльністю ООВ на відповідність вимогам ДСТУ EN 45011-2001, було підтверджено відповідність 8 ООВ на підтвердження вимогам ISO/IEC 17065:2012, а саме:

 

п/н

№ Заявки

Назва Замовника

1

1О223

Орган з оцінки відповідності Товариства з обмеженою відповідальністю «Орган з сертифікації «ПРОМСТАНДАРТ»

2.

1О023

Орган з оцінки відповідності продукції Державного підприємства «Укрметртестстандарт»

3

1О095

Орган з оцінки відповідності Науково-виробничого колективного підприємства «Стандарт-Сервіс»

4

1О096

Орган з сертифікації продукції ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ У БУДІВНИЦТВІ «БУДЦЕНТР»

5

1О119

Орган з оцінки відповідності продукції Державного підприємства «Харківський регіональний науково – Виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»

6

1О227

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕСКО»

7

1О267

Орган з оцінки відповідності Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «САГ»

8

1О080

Орган з сертифікації продукції вагонобудування Державного підприємства «Український науково-дослідний інститут вагонобудування»

Отже, станом на 06.05.2015 року 19 ООВ отримали атестат на відповідність вимогам ISO/IEC 17065:2012.

Стан впровадження стандарту ISO/IEC 17065:2012 був оцінений групою з оцінювання ЕА, зауважень та невідповідностей щодо роботи НААУ не виявлено, про що свідчить результати їхнього оцінювання.