До уваги ООВ!

НААУ звертає увагу органів з оцінки відповідності, що Міжнародна організація зі стандартизації (ISO) здійснила офіційну публікацію нових версій важливих та популярних в світі стандартів в сфері систем менеджменту, а саме:

  • ISO 9001:2015  «Quality management systems – Requirements»  («Системи менеджменту якості. Вимоги»)
  • ISO 14001:2015 « Мanagement systems — Requirements with guidance for use» ( «Системи менеджменту навколишнього середовища. Вимоги та настанови щодо використання»)
  • ISO/IEC 17021-1:2015 Conformity assessment — Requirements for bodies providing audit and certification of management systems — Part 1: Requirements (“Оцінка відповідності. Вимоги до органів, що здійснюють сертифікацію систем менеджменту- Частина 1: Вимоги)».

З інформацією щодо змін до стандартів можна ознайомитися на офіційному веб-сайті ISO: http://www.iso.org.

Згідно встановлених правил всі стандарти ISO для забезпечення їх актуальності кожні 5 років переглядаються, а організаціям, що сертифіковані по діючим стандартам, надається певний перехідний період з моменту публікування нової редакції, з тим щоб підтвердити свою відповідність новій редакції стандарту.

Застосування стандартів ISO органами з акредитації  та органами з оцінки відповідності регулюється офіційними документами Міжнародного форуму з акредитації (IAF). Так, в документі IAF ID 9:2015 зазначається термін переходу на нову редакцію стандарту ISO 9001:2015 – три роки з дати публікації, тобто   15 вересня 2018 року. Документ IAF ID 10:2015 зазначає термін переходу на нову версію стандарту ISO 14001:2015 – три роки з дати публікації, тобто 15 вересня 2018 року. Документ IAF ID 11:2015 зазначає дату переходу на нову версію стандарту ISO/IEC 17021-1:2015 – два роки з дати публікації, тобто 15 червня 2017 року.

Ознайомитися з цими документами можна на веб-сайті IAF: http://iaf.nu.

Відповідно до політики щодо застосування вимог  міжнародних стандартів під час акредитації (ЗД 08.00.11) НААУ здійснить впровадження ISO/IEC 17021-1:2015 в систему управління НААУ протягом 2016 року.