До уваги калібрувальних лабораторій!

НААУ звертає увагу керівників калібрувальних лабораторій, що акредитовані, або мають намір бути акредитованими відповідно вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006, на необхідність впровадження в лабораторії обов’язкового документу Европейської кооперації з акредитації (далі -ЕА) EA-4/02  М:2013  «Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration» (Вираження невизначеності вимірювання при калібруванні), що розміщено на офіційному веб-сайті ЕА згідно наданого посилання: http://www.european-accreditation.org/publication/ea-4-02-m-rev01-september-2013.

Цей документ встановлює принципи та вимоги, на яких повинно базуватись оцінювання невизначеності вимірювання при калібруванні та яким має відповідати зазначення цієї невизначеності вимірювання у свідоцтвах про калібрування, відповідно до політики ILAC щодо невизначеності у калібруванні, як це зазначено у документі ILAC P14. Документ ILAC P14  так само як і ЕА-4/02 є обов’язковими документами для органів з акредитації, які є членами ЕА.

Цей документ спрямований на методи, які є найбільш придатними для вимірювань в калібрувальних лабораторіях, і описує ясний та гармонізований метод для оцінювання невизначеності вимірювання при калібруванні. Документ охоплює наступні теми:

  • важливі для документа визначення;
  • методи для оцінювання невизначеності вимірювання вхідних величин аналізованої моделі;
  • зв’язок між невизначеністю вимірювання вихідної величини і невизначеністю вимірювання вхідних величин аналізованої моделі;
  • розширена невизначеність результату вимірювання;
  • зазначення невизначеності вимірювання;
  • інструкція для покрокового визначення невизначеності вимірювання.

Лабораторії повинні застосовувати цей документ для розробки власних процедур щодо розрахунку невизначеності вимірювань.