До уваги акредитованих органів з сертифікації персоналу

Національне агентство з акредитації України (НААУ) інформує, що у ході щорічних спільних засідань Міжнародного форуму акредитації (IAF) та Міжнародної кооперації з акредитації лабораторій (ILAC) було затверджено Резолюцію IAF 2017-19 щодо обов’язкового посилання на акредитацію при здійсненні діяльності з сертифікації персоналу, яка охоплюється чинною сферою акредитації.

Згідно вказаного документа, органи з сертифікації персоналу повинні змінити свої сертифікаційні документи з метою включення знаку акредитації та/або посилання на свій акредитований статус, включаючи ідентифікацію ОА під час прийняття рішення про повторну сертифікацію, але не пізніше ніж 30 жовтня 2020 року.

При отриманні первинної акредитації  (на відповідність ISO/IEC 17024) після 30 жовтня 2017 року, ООВ має перевести (перевидати) попередні неакредитовані сертифікаційні документи та/або зробити посилання на свій акредитований статус, включаючи ідентифікацію ОА, протягом одного року з дати прийняття рішення про акредитацію.

У разі виникнення винятків із вищенаведеного,  ООВ повинен надати обґрунтування до ОА, і у разі, якщо ОА приймає таке обґрунтування, сертифікація все ще вважається акредитованою.