До уваги акредитованих ООВ!

В рамках впровадження Плану коригувальних дій з метою своєчасного усунення зауважень, виявлених під час оцінювання НААУ з боку Європейської кооперації з акредитації, що відбулося  25-29 травня 2015 року, з метою формування єдиної технічної  політики в роботі НААУ, забезпечення відповідності вимогам  міжнародного стандарту ISO/IEC 17011:2004 та удосконалення діяльності наказом НААУ від 15.07.2015 № 199-Я:

1. Затверджені нові редакції документів системи управління НААУ:

- Загальний документ «Політика НААУ щодо простежуваності вимірювання, що проводять органи з оцінки відповідності відповідно до заявленої сфери акредитації»  (ЗД-08.00.09) в редакції 06;

- Форма «Паспорт калібрувальної лабораторії» (Ф-08.02.19) в редакції 04.

2. З 16 липня 2015 року вводиться в дію загальний документ «Політика НААУ щодо участі органів з оцінки відповідності у міжлабораторних порівняннях та перевірках кваліфікації» (ЗД-08.00.29) редакція 01.

3. Скасовані та втратили чинність з 16 липня 2015 року:

- Загальний документ «Політика НААУ щодо участі калібрувальних лабораторій у програмах міжлабораторних порівняльних випробувань», редакція 01 від 26.02.2014;

- Загальний документ «Політика НААУ щодо участі ВЛ у програмах МПР», редакція 03 від 07.12.2010.