До уваги заявників та акредитованих органів з верифікації тверджень щодо парникових газів

Національне агентство з акредитації України повідомляє про впровадження в діяльність вимог резолюцій:

  • IAF 2019-19 визначає основним стандартом для акредитації органів з валідації та верифікації ISO/IEC 17029:2019, а стандарт ISO 14065:2020 визначено додатковим стандартом (стандартом 4 рівня для галузевого застосування) для органів з валідації та верифікації інформації щодо навколишнього середовища (включаючи твердження щодо парникових газів)
  • IAF 2019-18 - робить обов’язковою для застосування при акредитації верифікаторів нову редакцію стандарту ISO 14064-3:2019 Greenhouse gases — Part 3: Specification with guidance for the verification and validation of greenhouse gas statements.

Беручи до уваги необхідність врахування вищезазначених міжнародних документів при здійсненні акредитації, НААУ переглянуто критерії акредитації верифікаторів та визначено наступні:

  1. Постанова Кабінету Міністрів України №959 від 23.09.2020 «Про затвердження Порядку верифікації звіту оператора про викиди парникових газів».
  2. ДСТУ EN ISO/IEC 17029:2020 (EN ISO/IEC 17029:2019, IDT; ISO/IEC 17029:2019, IDT) Оцінка відповідності. Загальні принципи та вимоги до органів з валідації та верифікації.
  3. ISO 14065:2020 General principles and requirements for bodies validating and verifying environmental information.
  4. ISO 14064-3:2019 Greenhouse gases — Part 3: Specification with guidance for the verification and validation of greenhouse gas statements.
  5. EA-6/03 M: 2022 EA document for accreditation of Verification Bodies for the purpose of EU ETS Directive.

Звертаємо увагу, що резолюцією 2019-19 встановлено граничний термін переходу на ISO/IEC 17029:2019 – 31 грудня 2023 року.

Повідомляємо, що з 12.12.2022, НААУ припиняє приймати заявки на акредитацію верифікаторів у відповідності до вимог ДСТУ ISO 14065:2015.

ВВраховуючи викладене вище, НААУ інформує щодо необхідності здійснення заходів для переходу акредитованих верифікаторів зі стандарту ДСТУ ISО 14065:2015 на стандарт ДСТУ EN ISO/IEC 17029:2020 (EN ISO/IEC 17029:2019, IDT; ISO/IEC 17029:2019, IDT) із застосуванням додаткових стандартів ISO 14065:2020 та ISO 14064-3:2019.

НААУ заплановано здійснити даний перехід під час проведення планових наглядів за діяльністю акредитованих верифікаторів, що буде включати в себе етап аналізу документів та оцінку на місці. Акредитованим верифікаторам необхідно інформувати НААУ щодо своєї готовності до оцінки на відповідність вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17029:2020 (EN ISO/IEC 17029:2019, IDT; ISO/IEC 17029:2019, IDT) та ISO 14065:2020 шляхом надсилання комплекту документів, перелік та форми яких буде розміщений на сайті НААУ.

Повідомляємо, що НААУ інформувало центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, про виникнення розбіжності у вимогах Порядку верифікації звіту оператора про викиди парникових газів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 р. № 959 та вимогах документів IAF щодо акредитації.