Порядок проведення спостережень: НААУ запроваджує оновлений підхід

Порядок проведення спостережень:  НААУ запроваджує оновлений підхід

Відповідно до резолюції Технічної керівної Ради ЕА (TMB Resolution 2022 (10) 01) та з метою забезпечення узгодженого впровадження документа ЕА-2/17 М:2020 «Документ ЕА щодо акредитації з метою нотифікації», Національне агентство з акредитації України внесло відповідні зміни до методики "Проведення спостереження», які стосуються як процесу акредитації, так і унеможливлюють надалі проведення демонстраційних спостережень(М-08.03.21, редакція 36).

Під час акредитації (первинної, повторної чи розширення сфери акредитації) ООВ для здійснення діяльності в області технічних регламентів/нормативно-правових актів, НААУ може прийняти рішення щодо відтермінування спостереження за конкретною діяльністю ООВ та надати акредитацію або розширення за умови, що ООВ забезпечить проведення спостереження з боку НААУ за першими своїми замовниками, визначені рішенням про надану акредитацію.

Надалі зазначений підхід реалізується в такий спосіб:

1. Визначені спостереження за діяльністю ООВ в кожній конкретній області будуть проведені протягом 18 місяців після отримання акредитації. У випадку непроведення протягом зазначеного періоду спостереження для конкретної діяльності з оцінки відповідності (для технічних регламентів/нормативно-правових актів, процедур з оцінки відповідності/модулів/додатків, груп/категорій продукції) - акредитація буде скасована або частина сфери акредитації для цієї діяльності буде обмежена, оскільки ООВ не дав можливості НААУ в повній мірі оцінити компетентність ООВ відповідно до усіх визначених вимог.

2. У випадку скасування акредитації або обмеження частини сфери акредитації, що було проведено згідно зазначеного вище підходу, ООВ має можливість повторно подати відповідну заявку, однак можливість отримати акредитацію з відтермінуванням спостереження після того, як з’являться перші замовники, буде доступною через два роки з дати прийняття рішення про скасування акредитації або обмеження частини сфери акредитації.

Для добровільної сфери ООВ, відповідно до Програми щодо нагляду та повторної оцінки органу сертифікації (Ф-08.03.41), мають забезпечити вчасне проведення спостережень за визначеною НААУ діяльністю з можливою затримкою до 18 місяців. У випадку непроведення таких спостережень, зокрема у зв’язку з відсутністю замовників, частина сфери акредитації ООВ за даною діяльністю буде призупинена.