До уваги органів з оцінки відповідності (ООВ) та персоналу з акредитації!

Національним агентством з акредитації (НААУ) прийнято новий Загальний документ НААУ:

  •  «Визначення груп продукції для Технічних регламентів з метою акредитації» (ЗД-08.00.43, редакція 01)

Даний документ призначений для застосування під час формування сфер акредитації ООВ; визначення сталого досвіду ООВ; визначення вибірки щодо діяльності ООВ для проведення оцінки; визначення необхідних спостережень за акредитованими ООВ; складання Програми моніторингу для акредитованих ООВ; визначення компетентності персоналу з акредитації та інше.

Із Загальним документом НААУ «Визначення груп продукції для Технічних регламентів з метою акредитації» можна ознайомитися на сайті НААУ у розділі: НААУ > Документи НААУ > Загальні документи

Даний документ введений в дію 19 серпня 2021 року.  

Національним агентством з акредитації (НААУ) прийнято новий Загальний документ НААУ:

  • «Визначення напрямів діяльності експертів технічних у сфері охорони праці та промислової безпеки» (ЗД-09.00.07, редакція 01).

Даний документ призначений для застосування під час визначення компетентності персоналу з акредитації для проведення робіт у сфері охорони праці та промислової безпеки.

Із Загальним документом НААУ «Визначення груп продукції для Технічних регламентів з метою акредитації» можна ознайомитися на сайті НААУ у розділі: НААУ > Документи НААУ > Загальні документи

Даний документ введений в дію 19 серпня 2021 року.  

З метою послідовного впровадження ризик-орієнтовного підходу під час акредитації Національним агентством з акредитації (НААУ) прийнято нові форми:

  • «Інформація про діяльність органу з інспектування» (Ф-08.11.86, редакція 01)
  • «Інформація про діяльність органу з сертифікації продукції, процесів та послуг» (Ф-08.12.86, редакція 01)
  • «Інформація про діяльність органу з сертифікації персоналу» (Ф-08.14.86, редакція 01)
  • «Інформація про діяльність органу з сертифікації систем менеджменту» (Ф-08.16.86, редакція 01)
  • «Інформація про діяльність органу з верифікації» (Ф-08.19.86, редакція01)

Дані форми призначені для отримання інформації від ООВ для аналізу ризиків.

Із зазначеними формами можна ознайомитися на сайті НААУ у розділі: НААУ > Нашим клієнтам.  

Національним агентством з акредитації (НААУ) прийнято новий документ:

  • Політика НААУ щодо компетентності персоналу органів з оцінки відповідності, що здійснює роботи з інспектування/сертифікації/оцінки відповідності продукції (ЗД-08.00.22, редакція 01)

Даний документ призначений для застосування під час оцінювання компетентності персоналу ООВ.

Із «Політикою НААУ щодо компетентності персоналу органів з оцінки відповідності, що здійснює роботи з інспектування/сертифікації/оцінки відповідності продукції» можна ознайомитися на сайті НААУ у розділі:       НААУ > Документи НААУ> Політики НААУ.

Термін впровадження даної Політики – 01 грудня 2021 року.