До уваги Органів з оцінки відповідності

Роз’яснення НААУ щодо продовження терміну дії атестатів про акредитацію

     З метою забезпечення єдиної технічної політики у сфері оцінки відповідності, довіри споживачів до діяльності з оцінки відповідності в умовах воєнного стану та неперервності функціонування акредитованих ООВ відповідно до статті 4 Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності», у березні 2022 року агентством, враховуючи неможливість проведення робіт з акредитації у зв’язку з бойовими діями навколо Києва, в Київській області та в інших регіонах держави, було прийнято рішення продовжити на один рік чинність атестатів про акредитацію, дія яких закінчується під час воєнного стану, для тих ООВ, які подали заявку на повторну оцінку згідно встановлених процедур (наказ НААУ від 14.03.2022 № 12од).

    У травні 2022 року, з покращенням і стабілізацією безпекової ситуації в країні та відновленням роботи ООВ, НААУ окремим наказом від 19.05.2022 № 31од визначило перелік ООВ, яким було продовжено на один рік чинність атестатів, термін дії яких закінчився у визначений період воєнного стану з 24.02.2022 по 19.05.2022 та які подали заявки на повторну акредитацію відповідно до чинних процедур. Зазначені ООВ були поінформовані про згадане рішення НААУ.

    Таким чином, рішення про продовження терміну дії атестатів про акредитацію стосувалося виключно тих ООВ, стосовно яких в силу об’єктивних безпекових обставин не було можливості вчасно завершити вже розпочаті роботи з акредитації.

   Окремі ООВ, які до 24 лютого 2022 року не виконали свої договірні зобов’язання, зокрема щодо вчасного подання заявки на повторну акредитацію та оплату робіт з акредитації, намагаються скористатися теперішніми обставинами воєнного стану та отримати продовження терміну дії атестатів про акредитацію.

    Привертаємо увагу акредитованих ООВ, що незважаючи на обставини воєнного стану в нашій державі, НААУ, як підписант Багатосторонньої Угоди про визнання Європейської кооперації з акредитації (EA MLA), зобов’язане відповідати встановленим міжнародним та національним вимогам щодо проведення акредитації. Саме такий підхід дає можливість зберігати і підтримувати європейське та міжнародне визнання діяльності НААУ, що є особливо важливим в контексті набуття Україною статусу кандидата на членство в ЄС та переходу до переговорного процесу стосовно членства за підсумками виконання відповідних рекомендацій Європейської Комісії.

   На теперішній час НААУ здійснює свою діяльність у повному обсязі відповідно до Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності», Положення про Національне агентство з акредитації України, міжнародного стандарту ДСТУ ISO/IEC 17011:2019 та не здійснює продовження термінів дії атестатів про акредитацію.