До уваги акредитованих органів з оцінки відповідності

Політика НААУ
щодо використання національного знаку акредитації
та посилання на акредитацію

З врахуванням положень відповідних документів Європейської кооперації з акредитації (EA-3/01 M:2021 EA), Міжнародної кооперації з акредитації лабораторій (ILAC-P8:03/2019, ILAC-R7:05/2015) та Міжнародного форуму з акредитації (IAF ML 2:2016, IAF PL 8:2016) Національним агентством з акредитації України розроблено Політику НААУ щодо використання національного знаку акредитації та посилання на акредитацію (ЗД-15.00.03) та Інструкцію «Порядок використання знаків для акредитації та посилання на акредитацію» (ІН-15.08.02), які визначають порядок та такі основні вимоги до акредитованих органів з оцінки відповідності (ООВ) стосовно використання знаків для акредитації та посилання на акредитацію:

 • ООВ дозволяється використовувати знак акредитації тільки разом з позначенням його реєстраційного номеру та стандарту, на відповідність якому його було акредитовано, разом з логотипом або знаком ООВ;
 • ООВ може використовувати письмову заяву для посилання на статус акредитації замість використання знаку акредитації;
 • ООВ повинен використовувати знак акредитації або заяву про акредитацію щодо робіт, охоплених сферою акредитації, за визначеними правилами;
 • ООВ не може використовувати знак акредитації або заяву про акредитацію в визначених обставинах;
 • обов’язки щодо посилання на акредитацію у випадках, коли видають сертифікати за напрямками діяльності, охопленими сферою акредитації, відповідно до резолюцій Європейської кооперації з акредитації (ЕА) для наступних ООВ: органи з сертифікації систем менеджменту органи з сертифікації персоналу, органи з сертифікації продукції;
 • правила використання логотипу НААУ та неможливість його використання для ООВ;
 • НААУ як підписант сприяє просуванню EA MLA та прийняттю українським ринком звітів/сертифікатів, виданих акредитованими ООВ в рамках діяльності з оцінки відповідності, на які поширюється дія EA MLA;
 • акредитовані ООВ можуть посилатися на EA MLA , включаючи заяву або текстове посилання на EA MLA в акредитованих звітах/сертифікатах, виданих клієнтам, дотримуючись визначених правил;
 • знак ILAC MRA можуть використовувати ООВ, які акредитовані на діяльність, яка охоплена сферою статусу НААУ як підписанта ILAC MRA, а саме, випробувальні та калібрувальні лабораторії (ISO/IEC 17025), медичні лабораторії (ISO 15189) та органи з інспектування (ISO/IEC 17020);
 • знак IAF MLA можуть використовувати органи з сертифікації продукції, органи з сертифікації персоналу та органи з сертифікації систем менеджменту, акредитовані НААУ з додержанням положень документа IAF ML 2 «Загальні принципи використання знаку IAF MLA»;
 • НААУ здійснює моніторинг правильності використання акредитованими ООВ знаків акредитації, посилання на акредитацію, посилання на статус НААУ як підписанта міжнародних та європейських угод з акредитації, комбінованих знаків акредитації протягом усього циклу акредитації та застосовує дії при невірному або неправомірному застосуванні знаків акредитації та посиланні на акредитацію.

Привертаємо увагу акредитованих ООВ, що грубими порушенням вимог акредитації є:

 • посилання ООВ на акредитацію стосовно тих робіт, на здійснення яких його не було акредитовано;
 • порушення Угоди щодо використання знаку ILAC MRA/ IAF MLA.

Просимо акредитовані ООВ врахувати зазначене вище з метою уникнення неправомірного використання національного знаку акредитації або посилання на акредитацію.