Декларація BIPM-IFCC-ILAC про співпрацю

Декларація BIPM-IFCC-ILAC про співпрацю

З метою створення Об’єднаного комітету по простежуваності в лабораторній медицині (JCTLM), в квітні 2016 року була повторно підписана Декларація про співпрацю між Міжнародним бюро мір та ваг (BIPM), Міжнародною федерацією клінічної хімії та лабораторної медицини (IFCC) і Міжнародною кооперацією з акредитації лабораторій (ILAC).

Метою JCTLM є створення всесвітньої платформи для сприяння і надання рекомендацій щодо міжнародно визнаної та прийнятої еквівалентності вимірювань в лабораторній медицині і простежуваності для відповідних вимірювальних еталонів.

Партнерство ILAC – BIPM/CIPM

ILAC має давні стосунки з Міжнародним бюро мір та ваг (BIPM) і Міжнародним комітетом мір та ваг (CIPM).

 

 

1. Меморандум про взаєморозуміння (MoU)

Меморандум про взаєморозуміння BIPM-ILAC (MoU) знову було підтверджено 8 березня 2016 року. Меморандум визнає необхідність зміцнення зв’язків між акредитації та метрологією і координації дій щодо завдань, пов’язаних з національною та міжнародною інфраструктурою вимірювань. MoU був вперше підписаний 3 листопада 2001 року.

Спільна Робоча група BIPM-ILAC несе відповідальність за реалізацію BIPM-ILAC MoU та розробку  пов’язаних з цим документів.

2. Спільні Декларації

Метрологічна простежуваність

Спільна Декларація BIPM-OIML-ILAC-ISO (2011) щодо метрологічної простежуваності  побудована на тристоронній заяві BIPM, OIML та ILAC в 2006 році щодо відповідності різних міжнародних угод з метрології для торгівлі, законодавства і стандартизації.

Актуальність міжнародних угод

Спільна Декларація BIPM-OIML-ILAC (2006) про відповідність різних міжнародних угод з метрології для торгівлі, законодавства і стандартизації. Ця заява є відображенням триваючого тісної співпраці між BIPM, OIML та ILAC і сприяє використанню трьох існуючих Угод про взаємне визнання.

Спільна Декларація BIPM-OIML-ILAC (2006) Спільна Декларація BIPM-OIML-ILAC (2006) – Пояснювальний лист

3. Спільні заяви

Акредитація калібрувальних і вимірювальних послуг Національних метрологічних інститутів
Спільне Комюніке ILAC-CIPM 2012 року містить керівництво щодо процесу акредитації Національних метрологічних інститутів (НМІ) для їх послуг з вимірювань для того, щоб НМІ оптимізували вигоди від акредитації, коли вони знаходиться в процесі або набувають статус підписанта CIPM MRA, і в цілому полегшити процес для органів з акредитації під час акредитації послуг з вимірювань НМІ.

 

Калібрувальні і вимірювальні можливості (CMC)
Циркуляр ILAC 2009 року щодо переходу від BMC до CMC містить детальну інформацію про зміну термінології, що стосується Найкращих вимірювальних можливостей (BMC) і Вимірювальних можливостей калібрування (CMC), тобто посилання на BMC потрібно читати як CMC для акредитованих калібрувальних лабораторій, а також в галузях акредитації для цих лабораторій.

Була прийнята Резолюція 11.20 на Генеральній Асамблеї ILAC в Сіднеї, Австралія, 30 жовтня 2007 року відносно Спільного документа BIPM-ILAC: Генеральна Асамблея ILAC приймає спільний документ ILAC/ BIPM щодо калібрувальних і вимірювальних можливостей (CMC), як значний крок вперед в узгодженні цієї концепції між ILAC та BIPM. ILAC прийматиме до уваги цей спільний документ при підготовці майбутніх документів щодо невизначеності вимірювань, у співпраці з BIPM.

Національні метрологічні інститути та органи з акредитації
Спільна заява BIPM-ILAC визначила загальні функції та обов’язки національних метрологічних інститутів і національних визнаних органів з акредитації.

BIPM-ILAC Спільна заява (2005) BIPM-ILAC Спільна заява (2005) – Пояснювальний лист

4. Об’єднаний комітет з простежуваності в лабораторній медицині (JCTLM)

JCTLM був створений в 2002 році шляхом Декларації про співпрацю між Міжнародним бюро мір та ваг (BIPM), Міжнародною федерацією клінічної хімії та лабораторної медицини (IFCC) і Міжнародною кооперацією з акредитації лабораторій (ILAC). Декларація про співпрацю була переглянута в 2012 році після перегляду гармонізованих стандартів, що відносяться до більш високого порядку референс-матеріалів і методів.

Декларація про співробітництво BIPM -IFCC-ILAC була знов підписана в квітні 2016 року. База даних JCTLM: Лабораторна медицина та діагностики in vitro  є базою даних більш високого порядку референс-матеріалів, вимірювальних методів/ процедур і послуг.

5. Об’єднаний комітет для розробки керівництв в метрології (JCGM)

JCGM складається з восьми міжнародних організацій, що працюють в галузі метрології, а саме: Міжнародне бюро мір та ваг (BIPM), Міжнародна електротехнічна комісія (IEC), Міжнародна федерація з клінічної хімії і лабораторної медицини (IFCC), Міжнародна кооперація з акредитації лабораторій (ILAC), Міжнародна організація з стандартизації (ISO), Міжнародний союз теоретичної і прикладної хімії (IUPAC), Міжнародний союз теоретичної та прикладної фізики (IUPAP) і Міжнародна організація із законодавчої метрології (OIML).

Робоча група 1 (WG1 JCGM) підтримує Керівництво щодо вираження невизначеності вимірювань (відомий як GUM) і додаткові документи. Робоча група 2 (WG2 JCGM) підтримує Міжнародний словник метрології – Основні та загальні поняття і пов’язані з ним термінів (відомий як VIM).