Аудиторською групою Мінекономрозвитку було проведено аудит ефективності, аудит відповідності та фінансовий аудит діяльності НААУ

З 11.09.24 р. по 14.11.2014 р. аудиторською групою Мінекономрозвитку було проведено аудит ефективності, аудит відповідності та фінансовий аудит діяльності НААУ в частині оцінки діяльності підприємства з питань функціонування системи внутрішнього контролю, ступеню виконання і досягнення цілей, законності та достовірності фінансової та бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, дотримання актів законодавства, планів, процедур збереження активів та управління державним майном.

Аудит проведений методом вивчення та аналізу документів за місцезнаходженням НААУ (вул. Кутузова, 18/7, м. Київ, 01133) відповідно до режиму його роботи.

Під час планування проведення аудиту враховувались такі можливі ризикові сфери:

 • система внутрішнього контролю;
 • видані накази НААУ та відповідність їх чинному законодавству;
 • достовірність фінансової звітності та правильність ведення бухгалтерського обліку;
 • обгрунтованість штатного розпису;
 • законність та достовірність витрат на оплату праці;
 • здійснення витрат на відрядження, у тому числі за кордон;
 • приріст і зменшення активів;
 • виконання керівником умов контракту щодо погодження Мінекономрозвитку угод вартістю більше як 300,0 тис. гривень;
 • законність укладення договорів із суб’єктами господарювання та повнота їх виконання;
 • обгрунтованість витрат на проведення Технічного комітету та Ради з акредитації;
 • стан ведення діловодства на підприємстві.

Аудиторський висновок за результатом внутрішнього аудиту – умовно-позитивний.

НААУ здійснювало свою діяльність відповідно до чинного законодавства та Положення про НААУ. Проведеним аудиторам не виявлено зауважень до виконання НААУ своїх функціональних обов’язків, визначених Положенням.