38 засідання Генеральної Асамблеї ЕА

38 засідання Генеральної Асамблеї ЕА

У період з 24 по 25 листопада 2016 року НААУ прийняло участь у 38-ому засіданні Генеральної Асамблеї Європейської кооперації з акредитації (ЕА).

Зазначене засідання Генеральної Асамблеї ЕА було організовано національним органом акредитації Швеції (SWEDAC). У засіданні прийняли участь представники 36-ти національних органів акредитації та зацікавлених сторін.

Однією із головних цілей існування ЕА є гармонізація вимог в сфері акредитації. Виконанню зазначеної цілі сприяє проект «Акредитація з метою подальшої нотифікації» (Accreditation for Notification Project). Голосування щодо впровадження відповідних змін до документу ЕА 2/17 «Акредитація з метою нотифікації» завершилось 23.11.2016. Документ ЕА 2/17 набув статусу обов’язкового.

Під час засідання було представлено звіти щодо поточної діяльності ЕА, робочої програми ЕА на 2017 рік, а також Стратегії розвитку ЕА з 2017 по 2025 роки. Окрім цього, було надано звіти щодо діяльності технічних комітетів ЕА.

За результатами засідання Генеральною Асамблеєю було схвалено ряд резолюцій (http://www.european-accreditation.org/document/38th-ea-ga-resolutions), серед яких найбільш важливими є наступні:

Генеральна Асамблея ЕА схвалила рекомендацію Виконавчого комітету щодо надання національному органу з акредитації Вірменії статусу асоційованого члена ЕА. Рішення набрало чинності з 24 листопада 2016 року. Таким чином, ЕА наразі налічує в своєму складі 13 асоційованих членів.

Генеральна Асамблея, відповідно до рекомендацій Комітету з інспектування, впровадила у діяльності ЕА наступні документи ILAC в якості обов’язкових:

- ILAC P15:07/2016 «Застосування ISO/IEC 17020:2012 для акредитації органів з інспектування»;

- ILAC R4:10/2016 «Використання логотипу та слогану ILAC».

Генеральною Асамблеєю було вирішено прийняти документ IAF MD 20:2016 «Загальна  компетентність для аудиторів органів з акредитації: Застосування ISO/IEC 17011» в якості обов’язкового для всіх членів ЕА тільки в сферах сертифікації (системи менеджменту, продукція та персонал) і верифікації. Документ не застосовується для сфер випробування, калібрування та інспектування.

Відповідно до рекомендацій Комітету з сертифікації, Генеральна Асамблея схвалила обов’язкове застосування наступних нормативних документів в якості стандартів 4 рівня для всіх членів ЕА:

- ISO/IEC TS 17021-5:2014 «Оцінка відповідності – Вимоги до органів, що здійснюють аудит та сертифікацію систем менеджменту – Частина 5: Вимоги до компетентності для аудиту та сертифікації систем менеджменту активів»;

- ISO/IEC TS 17021-6:2014 «Оцінка відповідності – Вимоги до органів, що здійснюють аудит та сертифікацію систем менеджменту – Частина 6: Вимоги до компетентності для аудиту та сертифікації систем менеджменту безперервності виробничої діяльності»;

- ISO/IEC TS 17021-7:2014 «Оцінка відповідності – Вимоги до органів, що здійснюють аудит та сертифікацію систем менеджменту – Частина 7: Вимоги до компетентності для аудиту та сертифікації систем менеджменту безпечності дорожнього руху»;

- ISO 50003:2014 «Системи енергетичного менеджменту – Вимоги до органів, що здійснюють аудит та сертифікацію систем енергетичного менеджменту».

Слід зазначити, що вищенаведені стандарти, як і інші частини ISO/IEC 17021 раніше вже були обов’язковими до застосування відповідно до вимог п. 7.1.2 ISO/IEC 17021-1 «Оцінка відповідності – Вимоги до органів, що здійснюють аудит та сертифікацію систем менеджменту – Частина 1: Вимоги».

Також було вирішено затвердити в діяльності ЕА наступні резолюції IAF та ILAC щодо перехідного періоду для нових редакцій міжнародних стандартів:

- для нової редакції стандарту ISO/IEC TS 17021-2:2012 «Оцінка відповідності – Вимоги до органів, що здійснюють аудит та сертифікацію систем менеджменту – Частина 2: Вимоги до компетентності для аудиту та сертифікації систем менеджменту навколишнього середовища» перехідний період складатиме два роки починаючи з дати публікації;

- для стандарту ISO 45001 «Системи менеджменту безпеки та охорони праці – Вимоги із настановами щодо використання» перехідний період для акредитованих сертифікатів на відповідність OHSAS 18001:2007 становитиме 3 роки починаючи з дати публікації ISO 45001;

- для стандарту ISO 17034 «Загальні вимоги до компетентності виробників стандартних зразків», що було опубліковано у листопаді 2016 року, перехідний період з ISO Guide 34:2009 становитиме три роки.

- для нової редакції стандарту ISO/IEC 17025 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій» перехідний період складатиме 3 роки починаючи з дати публікації;

- для нової редакції стандарту ISO/IEC 17011 «Оцінка відповідності. Загальні вимоги до органів з акредитації, що здійснюють акредитацію органів з оцінки відповідності» перехідний період складатиме 3 роки починаючи з дати публікації.