30-е засідання Президії Технічного комітету з акредитації(ТКА)

6 вересня 2011 року у Національному агентстві з акредитації України (НААУ) відбулось 30-е засідання Президії Технічного комітету з акредитації (ТКА), на якому були прийняті рішення щодо:

1) впровадження нової версії стандарту ISO/IEC 17021:2011

  • рекомендувати застосовувати міжнародний стандарт ISO/IEC 17021:2011 в редакції перекладу НААУ як внутрішній документ системи управління НААУ та схвалити основні положення проекту Наказу НААУ до впровадження ДСТУ ISO/IEC 17021;

2) внесення змін до політики НААУ з питань простежуваності вимірювань

  • спільно з ПК-06 “Метрологія” доопрацювати проект політики з питань простежуваності вимірювань;
  • рекомендувати впровадити політику з питань простежуваності вимірювань в новій редакції;

3) впровадження Концепції про проведення МПР

  • проект Концепції взяти за основу;
  • підкомітетам ТКА надати пропозиції щодо вдосконалення проекту Концепції і погодити з НААУ шляхом електронного голосування;

4) Переліку випробувального обладнання та засобів вимірювальної техніки, які повинні мати або орендувати випробувальні лабораторії за конкретними стандартами на методи випробувань електротехнічного обладнання

  • Проект Переліку взяти за основу;
  • Направити Перелік до ПК-06 “Метрологія” та УкрАО з метою опрацювання та надання рекомендацій щодо його застосування.

На засіданні були розглянуті Заяви та Анкети щодо прийняття до складу ТКА повноважних представників від медичних закладів і прийнято рішення про прийняття до складу ПК-09 ТКА “Медицина” 8 кандидатів у члени комітету.

У роботі засідання Президії ТКА взяв участь президент УкрАО Казанцев С.А.

Від НААУ у роботі засідання взяли участь: Голова Чекалін В.М.; заступник Голови Горицький В.М.; начальник управління акредитації органів з сертифікації Чекалін А.В.; начальник відділу акредитації лабораторій Хроменко О.В.; начальник відділу міжнародного співробітництва, інформаційного забезпечення та якості Красюк В.В.; головні фахівці Гогоман І.В.; Богаєвський В.Ю.

Відповідальний секретар ТКА Л. Я. Гречанівська