28-е засідання Президії Технічного комітету

22 жовтня 2010 року у Національному агентстві з акредитації України (НААУ) відбулось 28-е засідання Президії Технічного комітету з акредитації (ТКА), на якому були прийняті рішення щодо: методики про спостереження
  • Рекомендувати НААУ затвердити та впровадити в роботу нову редакцію методики про спостереженняіз врахуванням зауважень та пропозицій членів Президії.
проектів політик НААУ зі сфери акредитації
  • Рекомендувати НААУ затвердити та впровадити в роботу проекти політик ЗД-08.00.09 ”Щодо простежуваності вимірюваня, що проводить ООВ відповідно до заявленої галузі акредитації”, ЗД-08.01.03 “ Щодо участі ВЛ у програмах МПР”, ЗД-08.01.10 “Щодо виконання вимог про оцінювання невизначеності вимірювання”, ЗД-08.00.11 “Щодо застосування під час акредитації вимог міжнародних стандартів” із врахуванням зауважень та пропозицій членів Президії.
  • Рекомендувати НААУ затвердити та впровадити в роботу проекти політик ЗД-08.00.15 “Щодо роботи з запереченнями заявниками складу групи аудиту”, ЗД-08.00.17”Щодо необґрунтованого зволікання з боку ООВ проведення НААУ робіт з акредитації”.
  • Вважати за доцільне доопрацювати політику ЗД-08.00.16 “Щодо наглядання за акредитованими органами з оцінки відповідності” із врахуванням зауважень та пропозицій членів Президії.
впровадження та застосування при акредитації мікробіологічних лабораторій стандарту ISO 7218:2007
  • Рекомендувати НААУ при акредитації мікробіологічних лабораторій разом з рекомендаціями ЄА з 01.01.2011 року керуватись ДСТУ ISO 7218-2007 “Мікробіологія продуктів харчування і продуктів для тварин” та ISO 10576 - 2003 “Керівництво з оцінки встановленим нормам”.
критеріїв сталого досвіду роботи ООВ
  • В цілому підтримати діяльність НААУ з встановлення критеріїв сталого досвіду для акредитованих ООВ;
  • рекомендувати НААУ доопрацювати документ щодо критеріїв сталого досвіду із врахуванням зауважень та пропозицій членів Президії.
проблемних питань у сфері простежуваності вимірювань та комплексного їх вирішення
  • Рекомендувати НААУ винести питання зі сфери простежуваності вимірювань для обговорення на засідання Ради з акредитації.
провадження та застосування при акредитації ОС систем менеджменту ДСТУ ISO 9001-2009
  • Рекомендувати НААУ вимагати при акредитації ОС систем менеджменту впроваджувати в дію тазастосовувати ДСТУ ISO 9001-2009;
  • Вважати за доцільне пропонувати НААУ здійснити аналіз галузей акредитації акредитованих ОС систем менеджменту та направити листи-звернення з метою внесення відповідних змін до галузей акредитації, в яких зазначено стару редакцію стандарту.
У роботі засідання від НААУ взяли участь: Голова Чекалін В.М., заступник Голови Горицький В.М., керівники відділів - Ликін О.О., Красюк В.В., Чекалін А.В., Ткаченко Т.Є., Бусол П.О. Відповідальний секретар ТКА Л.Я. Гречанівська