Розпочав роботу технічний комітет з акредитації «Криміналістика, зброя та безпека»

Розпочав роботу технічний комітет з акредитації «Криміналістика, зброя та безпека»

 18 лютого 2021 року в Національному агентстві з акредитації України відбулось перше засідання технічного комітету з акредитації «Криміналістика, зброя та безпека».

Комітет створено відповідно до статті 8 Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» з метою вдосконалення роботи з акредитації органів з оцінки відповідності, що здійснюють судово-експертну та криміналістичну діяльність, діяльність, пов’язану з обігом зброї та забезпеченням безпеки. Першочергова увага приділятиметься врегулюванню проблемних питань з акредитації органів з оцінки відповідності, що здійснюють судово-експертну та криміналістичну діяльність, а також діяльність, пов’язану з обігом зброї та забезпеченням безпеки, розширенню кола технічних експертів в сфері судової експертизи та криміналістичної діяльності, напрацювання критеріїв кваліфікаційних вимог до аудиторів та експертів, а також інших питань в цьому напрямку акредитаційної роботи. До складу технічного комітету ввійшли представники органів з оцінки відповідності, відомчих органів, фахівці у сфері судової та криміналістичної експертиз, дослідження зброї.