Засідання Атестаційної комісії персоналу з акредитації

Засідання Атестаційної комісії персоналу з акредитації

31 січня 2023 року в Національному агентстві з акредитації України відбулося засідання Атестаційної комісії персоналу з акредитації.

Атестаційна комісія розглянула та обговорила кандидатури штатного і позаштатного персоналу з акредитації, представлені для атестації та переатестації на отримання статусу аудиторів та головних аудиторів.

Збільшення чисельності персоналу з акредитації, підвищення його компетентності та кваліфікації відповідно до вимог і підходів міжнародних організацій з акредитації ЕА, ILAC та IAF – належить до теперішніх пріоритетів НААУ.

За результатами співбесід з кандидатами та розгляду особових справ, Атестаційна комісія в ході засідання атестувала 3 експерта на статус аудитора, 4 аудитора - на статус головного аудитора, переатестувала 2 аудитора з акредитації.