Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів

ЗВІТ

про результати проведення процедури відкритих торгів

№ 1 від 23.09.2013 р.

1. Замовник:

1.1. Найменування: Національне агентство з акредитації України

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 26196207

1.3. Місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, офіс 110

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail): Гаврішко Віктор Вадимович, завідувач сектором юридичного та кадрового забезпечення, 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, офіс 110, тел. (044) 2866284, е-mail office@naau.org.ua, Житник Володимир Володимирович, головний фахівець сектору якості та інформаційного забезпечення, 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, офіс 110, тел. (044) 2866260. е-mail office@naau.org.ua.

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37508596

2. Джерело фінансування закупівлі: державні кошти України

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування: код ДК 58.29.1. Програмне забезпечення системне на фізичних носіях. Послуги щодо видання.

3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: _______________ _____________________________________________________________________________

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/7

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2013року (протягом 30 календарних днів з моменту укладання договору)

4. Процедура закупівлі: відкриті торги

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про закупівлю (у разі наявності): http://www.naau.org.ua.

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: ВДЗ №41/3 (784/3) від 28.05.2013, № 133301

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом України “Про здійснення державних закупівель” (далі – Закон).

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: ВДЗ №60(803) від 01.08.2013, № 156743.

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) опубліковане в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщене на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: № 166894, ВДЗ № 69 (812), від 02.09.13

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) опубліковане у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом): -

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 3

6.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові:

Державне підприємство «Українські спеціальні системи»;

Товариство з обмеженою відповідальністю «Софтлайн Інтернешнл»

Товариство з обмеженою відповідальністю ФІРМА «ВАЛТЕК»

6.3. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків:

32348248;

31991602;

20009888;

6.4. Місцезнаходження/місце проживання:

04119, м. Київ, вул. Мельникова, 83-б;

юридична адреса: 031513, м. Київ, вул. Анрі Барбюса, 40, фактична адреса 03150, м. Київ, вул. Горького, 33в.

юридична адреса: 01042, м. Київ, вул. І Кудрі, 13/2, фактична адреса: 01001, м. Київ вул. Прорізна,8

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час):

10.07.2013 року до 10:00 год.;

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час).

10.07.2013 року до 11:00 год.;

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: 3

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів): -

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів:

Повне найменування для (юридичної особи) або та прізвище, ініціали (для фізичної особи) учасника процедури закупівлі, ідентифікаційний код Ціна пропозиції Інші умови
Державне підприємство “Українські спеціальні системи” Код ЄДРПОУ: 32348248 272725,81 грн. (двісті сімдесят дві тисячі сімсот двадцять п’ять гривень 81 копійка) Не передбачено ДКТ
Товариство з обмеженою відповідальністю “Софтлайн Інтернешнл” Код ЄДРПОУ: 31991602 257762,10 (двісті п’ятдесят сім тисяч сімсот шістдесят дві гривні 10 копійок) Не передбачено ДКТ
Товариство з обмеженою відповідальністю ФІРМА “ВАЛТЕК” Код ЄДРПОУ: 20009888 279997,73 грн. (двісті сімдесят дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто сім гривень 73 копійки) Не передбачено ДКТ

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення:

1. Пропозицію конкурсних торгів учасника – Товариство з обмеженою відповідальністю «Софтлайн Інтернешнл» (Код ЄДРПОУ: 31991602) відхилено у зв’язку з тим, що ТОВ «Софтлайн Інтернешнл» не відповідає вимогам кваліфікаційних критеріїв, на підставі абзацу 1 пункту 1 частини 1 статті 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель», тому що:

Згідно вимог п. 3 таблиці 1 «Документи для підтвердження інформації про відповідність кваліфікаційним критеріям» Додатку 2 ДКТ, учасник має надати:

«Довідку у довільній формі, що містить інформацію про наявність у учасника сертифікованих спеціалістів з виконання послуг з інсталяції товарів, що пропонуються до постачання.

Для документального підтвердження виконання зазначених вимог надається довідка у довільній формі про наявність не менш 3-х працівників відповідної кваліфікації з технічного та криптографічного захисту інформації, у тому числі копії таких документів:

1) диплом про базову або повну вищу освіту у галузі захисту інформації;

2) диплом (свідоцтво, сертифікат тощо) про проходження спеціальної підготовки з технічного захисту інформації;

3.2. Довідка у довільній формі, що підтверджує стаж роботи працівників в галузі інформаційної безпеки (не менше 3 років).

3.3. Копії трудових книжок або трудових угод (інших документів, що підтверджують наявність трудових відносин учасника та працівників) працівників, зазначених відповідно до пп. 3.1, 3.2 цього пункту.»

В складі пропозиції від ТОВ «Софтлайн Інтернешнл» подано:

Довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації з технічного захисту де вказано лише одного працівника;

надано диплом тільки одного спеціаліста;

в Довідці про підтвердження стажу роботи працівників в галузі інформаційної безпеки вказано лише одного працівника із досвідом роботи 1,4роки;

Надано копію трудової книжки лише одного працівника;

Згідно п. 3.2. ДКТ кваліфікаційна частина учасника повинна містити відомості про учасника торгів відповідно до форми Додатку 2.

Абзацом другим «Кваліфікаційної частини» (Додатку 2) ДКТ встановлено, що ненадання учасником якого-небудь з документів, надання незавірених копій документів, зазначених в таблиці 1, є підставою для відхилення пропозиції конкурсних торгів учасника.

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів – 272725,81 грн.;

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів – 279997,73 грн.;

номер ____ та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів: – 272725,81 грн. (двісті сімдесят дві тисячі сімсот двадцять п’ять гривень 81 копійка) з ПДВ. 8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 26.07.2013 р.

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Державне підприємство «Українські спеціальні системи».

9.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 32348248.

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: 04119, м. Київ, вул. Мельникова, 83-б

10. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: 23.08.2013, 272725,81 грн. (двісті сімдесят дві тисячі сімсот двадцять п’ять гривень 81 копійка) з ПДВ.

10.1. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару):____________________________ _____________________________________________________________________________

11. Підстави для прийняття рішення про не укладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце).

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:

12.1. Дата прийняття рішення.

12.2. Причини.

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають установленим законодавством вимогам:

Державне підприємство «Українські спеціальні системи»;

Товариство з обмеженою відповідальністю ФІРМА «ВАЛТЕК»

13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають установленим законодавством вимогам:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Софтлайн Інтернешнл»

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону:

Державне підприємство «Українські спеціальні системи»;

Товариство з обмеженою відповідальністю ФІРМА «ВАЛТЕК»

Товариство з обмеженою відповідальністю «Софтлайн Інтернешнл»

13.4. Перелік учасників, щодо яких установлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника: -

14. Інша інформація (у тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури):

Стислий виклад критеріїв порівняння та оцінки пропозицій конкурсних торгів і визначення переможця процедури закупівлі:

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі наступного критерію:

- ціна.

Оцінка проводиться згідно з наступною методикою.

Максимально можлива кількість балів дорівнює 100 балам.

Максимальна кількість балів за критерієм «Ціна» – 100 балів.

Кількість балів за критерієм «Ціна» визначається наступним чином. Пропозиції конкурсних торгів, ціна якої найвигідніша (найменша), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:

Б обчисл = Цmin/Цобчисл*100, де

Б обчисл – обчислювана кількість балів;

Ц min – найнижча ціна;

Ц обчисл – ціна пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої обчислюється;

100 – максимально можлива кількість балів за критерієм «Ціна»

15. Склад комітету з конкурсних торгів:

Горицький В.М. – Голова Комітету конкурсних торгів, заступник Голови.

Скворцова Н.М. – заступник Голови комітету з конкурсних торгів, головний економіст-завідувач сектором.

Гаврішко В.В. – секретар комітету з конкурсних торгів, завідувач сектором юридичного та кадрового забезпечення.

Присяжна Л.М.- член комітету з конкурсних торгів, головний бухгалтер-завідувач сектором.

Красюк В.В. – член комітету з конкурсних торгів, заступник начальника управління- начальник відділу.

Карпов О.В. – член комітету з конкурсних торгів, завідувач господарством.

Заступник Голови комітету конкурсних торгів Скворцова Н.М.

М.П.