Засідання Атестаційної комісії персоналу з акредитації

З метою визначення належного рівня компетентності персоналу з акредитації, 19 грудня 2016 року відбулося чергове засідання атестаційної комісії Національного агентства з акредитації України.

У ході засідання було розглянуто та обговорено кандидатури штатного та позаштатного персоналу з акредитації для атестації та переатестації на статус аудиторів та головних аудиторів з акредитації по всіх напрямках діяльності НААУ.

За результатами розгляду 56 особових справ та співбесід Комісією було прийнято рішення:

-       атестувати 7 експертів на статус аудиторів;

-       атестувати 5 аудиторів на статус головного аудитора;

-       переатестувати 26 аудиторів;

-       переатестувати 12 головних аудиторів;

-       не атестовувати 3 експертів на статус аудиторів;

-       не переатестовувати 3 аудиторів.