Загальний документ НААУ «Положення щодо впровадження вимог документа ЕА-2/17 M в діяльність НААУ»

(ЗД-08.03.37, редакція 01 від 20.04.2017)

 

I. Застосування документа при первинній/повторній акредитації

 1. У разі бажання бути акредитованим з метою подальшого призначення та/або нотифікації з урахуванням положень документа ЕА-2/17 М:2016 «Документ EA щодо акредитації з метою нотифікації» (далі – ЕА-2/17 М), ООВ повинен зазначити про це у Заявці на акредитацію (Ф-08.00.02).
 2. ООВ повинен надати повний пакет документів для основного стандарту та документів, що підтверджують відповідність вимогам додаткових стандартів (пунктам та розділам стандартів, викладених в таблиці 1 документа ЕА-2/17 М).
 3. Усі етапи акредитації (включаючи, але не обмежуючись: розгляд заявки, аналіз документів, оцінка на місці, спостереження та нагляд) здійснюються НААУ на відповідність усім вимогам основного стандарту (згідно таблиць 2 та 3 документа  ЕА-2/17 М), спеціальним вимогам до призначених органів з оцінки відповідності згідно з технічними регламентами, викладеним в загальному документі НААУ – ЗД-08.01.34, а також відповідним вимогам додаткових стандартів (залежно від процедур оцінки відповідності (модулів), що містяться у проекті сфери про акредитацію) згідно з таблицею 1 документа ЕА-2/17 М.
 4. Визначення кількості спостережень здійснюється з врахуванням положень Методики “Проведення спостереження” (М-08.03.21).
 5. За результатами виконання робіт НААУ готує звіти за формами, встановленими для основного (усі розділи стандарту), додаткових стандартів (у частині розділів чи окремих пунктів, визначених таблицею 1 документа ЕА-2/17 М) та спеціальних вимог до призначених органів з оцінки відповідності згідно з технічними регламентами (ЗД-08.01.34).
 6. Вартість робіт з первинної акредитації дорівнює вартості робіт для основного стандарту, а також частини робіт щодо додаткового стандарту відповідно до Методики «Визначення вартості робіт з акредитації та моніторингу», затвердженої наказом Мінекономрозвитку від 05.09.2012 №973.
 7. НААУ видає один атестат про акредитацію на відповідність основному стандарту, зазначаючи у сфері про акредитацію (Ф-08.12.17, таблиця 1) відповідні процедури оцінки відповідності (модулі).

ІІ. Застосування документа у разі наявності в ООВ чинних атестатів про акредитацію

 1. У разі бажання ООВ (лист-звернення за формою Ф-08.00.83), НААУ може здійснити переоформлення декількох наявних атестатів про акредитацію на один атестат (виданий на відповідність вимогам основного стандарту згідно таблиць 2 та 3 документа ЕА 2/17 М) для подальшого призначення та/або нотифікації із застосуванням процедури внесення змін та залученням технічних експертів (лише у разі необхідності). Натомість, раніше видані атестати про акредитацію скасовуються та підлягають поверненню до НААУ.

НААУ видає один атестат про акредитацію на відповідність основному стандарту, зазначаючи у сфері про акредитацію відповідні процедури оцінки відповідності (модулі). Термін дії зазначеного атестату визначається відповідно до терміну дії того атестату про акредитацію, чинність якого завершується першою.

Після переоформлення атестатів ООВ має право посилатись на акредитацію лише стосовно одного основного стандарту та відповідної сфери про акредитацію.

 1. У разі, якщо ООВ бажає залишити окремі наявні атестати про акредитацію чинними, моніторинг для таких ООВ здійснюється на відповідність стандартам, на які було видано атестати про акредитацію, згідно  затверджених  програм  щодо   нагляду   та   повторної  оцінки  (Ф-08.ХХ.41).
 2. Під час застосування вищевказаної процедури, НААУ здійснює оцінювання на відповідність спеціальним вимогам до призначених органів з оцінки відповідності згідно з технічними регламентами (ЗД-08.01.34).
 3. У разі, якщо ООВ вже має акредитацію за необхідним переважним стандартом, акредитація з метою нотифікації здійснюється за процедурою розширення сфери акредитації.
 4. Визначення кількості спостережень здійснюється з врахуванням положень Методики “Проведення спостереження” (М-08.03.21).
 5. Вартість робіт визначається відповідно до чинної процедури внесення змін до акредитації ООВ.

ІІІ Формування сфери про акредитацію

 1. Формування сфери акредитації здійснюється відповідно до ІН-08.03.01 «Формування сфери акредитації органів з сертифікації та  органів з інспектування».
 2. НААУ може використовувати гнучку сферу акредитації із зазначенням лише суттєвих вимог, визначених у відповідних технічних регламентах, для тих ООВ, що відповідають одному з наступних критеріїв:

- наявність досвіду робіт з оцінки відповідності у визначеній сфері акредитації (без виявлених фактів грубих порушень з боку ООВ, вказаних у ЗД-08.00.35 «Перелік грубих порушень з боку акредитованого органу з оцінки відповідності») не менше ніж 5 років;

- наявність угод з європейськими акредитованими органами з оцінки відповідності про взаємне визнання результатів робіт з оцінки відповідності, відповідно до яких є докази фактичного визнання за кордоном документів про відповідність, що видані в Україні;

- наявність в ООВ повноважень представляти Україну у міжнародних організаціях, згідно з «Єдиним державним реєстром міжнародних організацій, членом яких є Україна».

ІV Відповідність ООВ спеціальним вимогам

Відповідність ООВ встановленим спеціальним вимогам до призначених органів  з  оцінки  відповідності  згідно  з   технічними  регламентами (ЗД-08.01.34) оцінюється НААУ під час первинної акредитації та/або моніторингу.