Загальний документ «Критерії сталого досвіду ООВ»

ЗД-08.00.19:ред. 01

1. Критерії сталого досвіду для ОC* 

Для ОС систем менеджменту та персоналу доказом достатнього досвіду практичної роботи є проведення з боку НААУ спостереження за напрямком економічної діяльності відповідно до методики  М-08.03.21.

Для ОС продукції доказом достатнього досвіду практичної роботи є наявність хоча б однієї роботи з напрямку економічної діяльності.

2.    Критерії сталого досвіду для випробувальних та калібрувальних лабораторій*

Для випробувальних та калібрувальних лабораторій доказом  достатнього досвіду практичної роботи є наявність протягом останнього року документального підтвердження проведення випробувань/калібрування згідно методів, які вказані у галузі акредитації та протоколів, що підтверджують якість випробувань/калібрування.

3.    Критерії сталого досвіду для ІО*

Для органів з інспектування (ІО) доказом  достатнього досвіду практичної роботи  є:

-       наявність протягом останнього року протоколів (звітів, свідоцтв) з інспектування за галуззю акредитації ІО, оформлених у відповідності до діючих методик;

-       позитивний результат проведеного з боку НААУ спостереження за діяльністю ІО за відповідними напрямками галузі.

*Досвід практичної роботи  для органів з оцінки відповідності (ООВ) оцінюється групою аудиторів  відповідно до визначених критеріїв та результатів перевірки на місці виконання вимог розділів відповідних стандартів щодо компетентності персоналу.