Вакансії

Національне агентство з акредитації України залучає аудиторів з акредитації та експертів з акредитації для проведення робіт відповідно до Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» за відповідними напрямками галузей економіки.

 Вимоги до претендентів:

  • бути фахівцем в певній технічній області та мати спеціальні знання в цій області;
  • мати повну вищу освіту за напрямком відповідної технічної області та трирічний стаж роботи у цій області, або вищу освіту та, щонайменше, п’ятирічний стаж роботи у цій технічній області;
  • при неповній вищій освіті або середній спеціальній освіті повинен мати не менше 10 років стажу роботи у відповідній технічній області;
  • бути ознайомленим з нормативно-правовими актами, що стосуються відповідної технічної області;
  • знати процедури та документи НААУ.

Умови роботи:

  • залучення до конкретної роботи на договірних умовах.

Детальна інформація щодо процесу подання документів для отримання статусу експерта з акредитації розміщена у розділі «Для персоналу з акредитації».

Контакти сектору роботи з персоналом з акредитації : телефон (044) 369-34-90, ел. адреса: personnel@naau.org.ua

Вакансії для позаштатного персоналу з акредитації НААУ:

1. Технічні експерти з акредитації органів з сертифікації продукції, процесів та послуг (стандарт ДСТУ EN ISO/IEC 17065) за напрямками діяльності:

- Технічного регламенту щодо вимог до газу скрапленого для автомобільного транспорту, комунально-побутового споживання та промислових цілей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 667;
- Технічного регламенту грального обладнання;
- сертифікації електронних довірчих послуг на відповідність вимогам стандарту ДСТУ ETSI EN 319 403:2015 «Електронні підписи й інфраструктури (ESI). Оцінка відповідності провайдерів трастових послуг. Вимоги до органів з оцінки відповідності, які оцінюють провайдерів трастових послуг»;
- сертифікації органічного виробництва, зокрема для галузей органічного виробництва, зазначених в п.1 «Порядку (детальних правилах) органічного виробництва та обігу органічної продукції» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2019 № 970.

2. Технічний експерт з акредитації органів з валідації та верифікації тверджень щодо парникових газів (стандарт ДСТУ ISO 14065) згідно «Переліку видів діяльності, викиди парникових газів в результаті провадження яких підлягають моніторингу, звітності та верифікації» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  23.09.2020 № 880.

3. Технічний експерт з акредитації органів з сертифікації продукції, процесів та послуг за видом продукції:
- біопаливо:  в системі добровільної сертифікації ISCC (на основі Європейської директиви з поновлюваних джерел енергії  RED (Renewable Energy Directive) за схемами: біопаливо за межами ЄС (ISCC PLUS), біопаливо в ЄС (ISCC EU), без ГМО (ISCC Non-GMO).

4. Технічний експерт з акредитації випробувальних лабораторій на відповідність вимогам стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 за напрямком «колісні транспортні засоби».

5. Технічний експерт з акредитації випробувальних лабораторій на відповідність вимогам стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 за напрямком «сільськогосподарська техніка».

6. Технічний експерт з акредитації випробувальних лабораторій на відповідність вимогам стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 за напрямком «засоби індивідуального захисту».

7. Технічний експерт з акредитації випробувальних лабораторій на відповідність вимогам стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 за напрямком «навантажувальна техніка та підйомні механізми».

8. Технічний експерт з акредитації випробувальних лабораторій на відповідність вимогам стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 за напрямком «високовольтне обладнання та комплектуючі».

9. Технічний експерт з акредитації випробувальних лабораторій на відповідність вимогам стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 за напрямком «насіння сільськогосподарське та декоративні культури».

10. Технічний експерт з акредитації випробувальних лабораторій на відповідність вимогам стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 за напрямком «неруйнівний контроль з розподілом по його підвидах».

11. Технічний експерт з акредитації випробувальних лабораторій на відповідність вимогам стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 за напрямком «калібровка з розподілом по всім видам вимірювань».

12. Технічний експерт з акредитації органів з сертифікації систем менеджменту на відповідність вимогам стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2015 за напрямком «видобуток корисних копалин».

13. Технічний експерт з акредитації випробувальних лабораторій на відповідність вимогам стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 за напрямком «сенсорні випробування».

14. Технічний експерт з акредитації випробувальних лабораторій на відповідність вимогам стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 за напрямком «біоматеріали».

15. Технічний експерт з акредитації випробувальних лабораторій на відповідність вимогам стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 за напрямком «піротехніка, вибухові роботи».

16. Технічний експерт з акредитації випробувальних лабораторій на відповідність вимогам стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 за напрямком «випробування фізичних факторів навколишнього середовища та робочої зони (санітарно-гігієнічні)».

17. Технічний експерт з акредитації випробувальних лабораторій на відповідність вимогам стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 за напрямком «екологічні випробування». 

18. Технічний експерт з акредитації органів з сертифікації продукції, процесів та послуг: Порядок проведення сертифікації видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2017 року №97

19. Технічний експерт з акредитації органів з сертифікації систем менеджменту на відповідність вимогам стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2015 за напрямками діяльності:  EN 15224:2016 – Quality management systems – requirements  based on ISO 9001:2015

20. Технічний експерт з акредитації органів з інспектування на відповідність вимогам стандарту ISO/IEC 17020 за напрямками діяльності: ТР ліфтів та ТР технічного регламенту рухомого обладнання, що працює під тиском

21. Технічний експерт з акредитації органів з сертифікації персоналу  на відповідність вимогам стандарту ISO/IEC 17024 за найменуваннями персоналу: інспектор з антикорозійного захисту і підготовки поверхонь, спеціаліст з антикорозійного захисту і підготовки поверхонь

22. Технічний експерт з акредитації органів з сертифікації персоналу  на відповідність вимогам стандарту ISO/IEC 17024 за найменуваннями персоналу: архітектор, геодезист, землевпорядник, інженер з інвентаризації нерухомого майна.

23. Технічний експерт з акредитації органів з інспектування на відповідність вимогам стандарту ISO/IEC 17020 за напрямками діяльності:
- устаткування та технічні засоби для виготовлення, використання і транспортування вибухових матеріалів і виробів на їх основі;
-  обладнання для верхолазних та скелелазних робіт;
-  барокамери, водолазна техніка та спорядження;
-  колодязі, шурфи, траншеї, котловани, бункери, камери, колектори, ємності, бокси, топкі, трубопроводи, димарі, повітропроводи;
-  зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин, підземних частин;
-  устатковання (обладнання) для газополум’яних та зварювальних робіт, лазерної обробки та термічного напилювання;
- організація та проведення навчання з питань охорони праці працівників інших суб’єктів господарювання.

24. Технічний експерт з акредитації органів з сертифікації продукції, процесів та послуг на відповідність вимогам стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17065 за наступними напрямками діяльності:
-  послуги з перевезень ДТЗ;
-  послуги з ремонту та технічного обслуговування ДТЗ.

25. Технічний експерт з акредитації органів з сертифікації систем менеджменту на відповідність вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2017 за напрямком діяльності: 
- ДСТУ ISO 9001:2015 Система управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2015; IDT); ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT): Виробництво транспортних засобів (22).

————————————————————————————————————————————————

Національне агентство з акредитації України інформує про наявні вакансії:

Відділ акредитації органів з сертифікації:

Фахівець І категорії. Вимоги до кандидата на посаду: вища технічна освіта з кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, стаж роботи у сфері технічного регулювання не менше 1 року, вміння організовувати та проводити роботи з акредитації органів з оцінки відповідності, розробляти документи, вести переговори.

Відділ акредитації органів з інспектування:

Фахівець І категорії. Вимоги до кандидата на посаду: вища технічна освіта з кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, стаж роботи у сфері технічного регулювання не менше 1 року, вміння організовувати та проводити роботи з акредитації органів з оцінки відповідності, розробляти документи, вести переговори.

Відділ акредитації клініко-медичних лабораторій:

Фахівець І категоріїВимоги до кандидата на посаду: вища освіта відповідного професійного спрямування з кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, досвід роботи у галузі випробувань, акредитації, сертифікації або системи якості не менше 5 років.

Провідний фахівець. Вимоги до кандидата на посаду: вища освіта (медична, біологічна), стаж роботи в галузі проведення лабораторних досліджень, проведення акредитації, сертифікації або систем якості не менше 5 років, статус головного аудитора з акредитації.

Відділ нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування:

Провідний фахівець. Вимоги до кандидата на посаду: вища технічна освіта з кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, стаж роботи у сфері технічного регулювання не менше 2 років та досвід організації робіт з моніторингу за відповідністю вимогам акредитації шляхом нагляду.

Відділ нагляду за акредитованими лабораторіями:

Фахівець І категорії. Вимоги до кандидата на посаду: вища технічна освіта з кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, досвід роботи у галузі випробувань, акредитації, сертифікації або системи якості не менше 2 років.

Чекаємо на Ваше резюме на адресу n.orlovska@naau.org.ua, телефон (044) 369-34-78