В НААУ створено технічний комітет з акредитації «Вироби медичного призначення»

17 лютого 2021 року в Національному агентстві з акредитації України відбулось перше засідання технічного комітету з акредитації «Вироби медичного призначення».

Комітет створено відповідно до статті 8 Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» та з метою вдосконалення роботи з акредитації ООВ виробів медичного призначення, а також налагодження ефективної взаємодії з спорідненими технічними комітетами міжнародних і регіональних організацій.

Першочергова увага приділятиметься врегулюванню проблемних питань, пов’язаних з імплементацією ООВ положень і вимог Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013 № 753, Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro, затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013 № 754 та Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують, затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013 № 755, а також інших питань акредитаційної роботи в цій сфері.

До складу технічного комітету ввійшли авторитетні експерти, науковці, представники органів з оцінки відповідності.

У ході засіданні було обговорено та затверджено план діяльності комітету, визначено його пріоритетні завдання, погоджено терміни та порядок денний наступного засідання.