Стандарти

Загальний документ «Оцінювання відповідності. Вимоги до органів, що проводять аудит і сертифікацію систем менеджменту. Частина 10: Вимоги до компетентності для проведення аудиту та сертифікації систем менеджменту гігієною та безпекою праці» (відповідно до ISO/IEC TS 17021-10:2018)»
Загальний документ ”Загальні вимоги до компетентностівипробувальних та калібрувальних лабораторій(відповідно до ISO/IEC 17025:2017)”
Загальний документ “Оцінка відповідності. Вимоги до органів, що сертифікують продукцію, процеси та послуги (згідно ISO/IEC 17065:2012)”
Загальний документ “Оцінка відповідності. Загальні вимоги до органів, що здійснюють сертифікацію персоналу (згідно ISO/IEC 17024:2012)”
Загальний документ “Оцінка відповідності. Вимоги щодо діяльності різних типів органів, що здійснюють інспектування (згідно ISO/IEC 17020:2012)”
Загальний документ “Оцінка відповідності. Вимоги згідно до органів, що здійснюють аудит і сертифікацію систем менеджменту – Частина 1: Вимоги (згідно ISO/IEC 17021-1:2015)”
Загальний документ “Оцінка відповідності. Вимоги до органів, що забезпечують аудит і сертифікацію систем управління. Вимоги до компетентності для проведення аудиту та сертифікації систем управління якостю (відповідно до  ISO/IEC 17021-3:2017)”
Загальний документ “Оцінка відповідності. Вимоги до органів, що проводять аудит і сертифікацію систем управління. Вимоги до компетентності персоналу, який забезпечує аудит та сертифікацію систем управління навколишнім середовищем (відповідо ISO/IEC 17021-2:2016)”
Загальний документ “Оцінка відповідності. Основні вимоги до проведення перевірки кваліфікації (згідно ISO/IEC 17043:2010)”
Загальний документ “Системи менеджметну безпечності харчових продуктів. Вимоги до органів, що здійснюють аудит та сертифікацію систем менеджменту безпечності харчових продуктів (згідно ISO/TS 22003:2013)”